Wat is een WOZ krediet?

De WOZ waarde wordt gebruikt voor het vaststellen van hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) die u


jaarlijks dient te betalen. Daarnaast worden ook andere gemeentelijke belastingen en heffingen aan de hand van de WOZ-waarde vastgesteld. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Ook de Fiscus of de belastingdienst gebruikt de WOZ waarde om je forfaitaire bijdrage op je woonst te bepalen.

Een WOZ krediet in een doorlopend krediet waarbij enkel personen die in het bezit zijn van een koopwoning, en WOZ lening kunnen aanvragen. De WOZ-waarde van uw woning wordt bekeken om zo te kunnen bepalen wat uw kredietlimieten zijn en of u voor een WOZ krediet in aanmerking komt. Een WOZ krediet is dus een doorlopend krediet met de kenmerken van een hypothecair krediet.

Bent u op zoek naar de WOZ waarde van uw koopwoning? Op Koopsom en WOZ vraagt u uw WOZ op bij de kadastergegevens. U krijgt een overzicht van de laatste transactie die u gemaakt heeft en een modelmatige waardering van uw koopwoning. Deze tool is ook handig bij de verkoop of aankoop van een woning.

Voordelen van een WOZ krediet

Bij een WOZ krediet kunt u aan zeer voordelige tarieven geld lenen. Dit komt omdat u een woning heeft waardoor het risico op wanbetaling voor de bank minder groot wordt.

Een WOZ krediet is dus een doorlopend krediet. Dit wil zeggen dat u als kredietnemer geld mag opnemen tot een voorop vastgelegd bedrag. Dit noemen we de kredietlimiet. U kan het bedrag in stukken opnemen wanneer u het nodig heeft. Daarbij betaald u alleen rente op het bedrag dat u geleend heeft. Het WOZ krediet is dus een Flexibel krediet. Opgelet! U betaald een variabele rente. De rentelasten staan dus niet vooropgesteld zoals uw kredietlimiet.

U kan ook kiezen om naast de vastgelegde aflossingsbedragen, een groter deel af te lossen. Zo kan u in de toekomst opnieuw gebruik maken van het WOZ krediet en opnieuw geld opnemen tot het kredietlimiet. Zeer comfortabel dus.

Het geld dat u bij een WOZ krediet bekomt, hoeft u niet voor uw woning te gebruiken (renovatie bv). Ook dient u zich niet te voorzien van een taxatierapport of dient u noodgedwongen een bijkomende akte bij uw notaris laten opstellen. Een WOZ krediet is dan ook GEEN tweede hypotheek.

Wanneer u het geld wel voor uw woning gebruikt, is het tevens aftrekbaar bij uw belastingen. U kan de rente op dat deel van het geleende bedrag ingeven als hypothecaire aftrek.

Rentelasten

Hieronder een voorbeeld van de mogelijke rentelasten die u betaald op een WOZ krediet. Deze cijfers komen van www.actuelerentestanden.nl

Laatste rente WOZ krediet
leenbedrag min rente max rente
€ 5.000 9,30 % 9,30 %
€ 10.000 6,70 % 10,50 %
€ 25.000 5,00 % 8,80 %
€ 50.000 5,00 % 8,80 %

Opgelet! Lenen kost ook Geld. Bij bepaalde woz kredieten zit een overlijdensrisicoverzekering in de lening verwerkt. Ga dit na voor u een WOZ krediet ondertekent. In de meeste gevallen betaalt u dan wel een iets hogere rente om de verzekering te dekken.

Kredietverleners voor WOZ krediet

WOZ krediet