• Een hypotheeklening is een lening waarbij u uw huis in onderpand geeft als hypothecaire waarborg voor de terugbetaling. Bij wanbetaling of niet betalen, mag de bank het huis laten verkopen en met de opbrengst de lening aflossen..

>>>Hypotheek lening

 • Een financiering is een lening op afbetaling zonder hypothecaire waarborg. Het geleende bedrag moet over een voorafbepaalde periode worden afgelost in vaste maandelijkse termijnen.
 • De aflossing van een hypothecaire lening bestaan uit twee delen nl de rentebestandeel, een stuk kapitaalaflossing. Via de kapitaalaflossing betaalt u het ontleende kapitaal terug. Het rentebestanddeel vertegenwoordigt de rente die u moet betalen op het ontleende bedrag. Beiden stukken kunnen recht geven op fiscaal voordeel. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Het maandelijkse lastenpercentage van een lening, is de rentevoet die u moet  betalen uitgedrukt per maand.
 • Lenen in tweede rang wil zeggen dat u een tweede hypotheek vestigt op uw huis. Wordt bij wanbetaling uw huis verkocht, dan zal de bank die in tweede rang komt pas uitbetaald worden wanneer de bank in eerste lijn betaald wordt.
 • Een hypothecaire lening moet bij de notaris beschreven worden. De beschrijvingskosten bedragen gemiddeld 2 a 3 % van het ontleende bedrag. Bel naar uw notaris om het exacte bedrag te kennen.
 • Een hypotheekbelegging is een hypothecaire lening waarbij u gedurende de volledige looptijd elke maand enkel rente betaalt aan uw bank. Het gedeelte van de kapitaalaflossing moet u elke maand storten op een beleggingsrekening op uw naam. Het geld op deze rekening wordt na afloop van het krediet gebruikt om uw lening terug te betalen. De belegging is niet risicoloos. Heft u pech, dan kan het zijn dat u na afloop te weinig bijeen gespaard heeft om uw lening af te lossen. Heeft u geluk, dan zal er na afloop nog wat winst voor u overschieten.
 • Een lening op afbetaling, is een lening waarbij u een vast bedrag ter beschikking wordt gesteld. U betaalt interest op dat volledige bedrag. De lening moet terug betaald worden in een aantal vooraf bepaalde maandelijkse schijven.
 • Een resolving krediet is een kredietlijn gekoppeld aan een kredietkaart. Beschikt u over zo’n kredietlijn, dan moet u bij ontvangst van de maandelijkse afrekeningsstaat van uw kredietkaart niet onmiddellijk het saldo betalen. U krijgt hiervoor uitstel van betaling. De rente die u op zo’n krediet betaalt, ligt wel hoger dan bij een normaal krediet.
 • Met een kredietkaart (Visa, Eurocard, Diners Club, American Express) kan u inkopen doen die slechts eenmaal per maand op een vooraf bepaalde dag worden verrekend via uw zichtrekening. Zo kan u maandelijkse een betalingsuitstel krijgen. Wil u langer uitstel van betaling krijgen, kan dat bij de bank aangevraagd worden. Niet alle banken staan het toe.

>>>> Credit card

 • Een kaskrediet of kasreserve geeft u de mogelijkheid om onder nul te gaan op uw zichtrekening tot een vooraf bepaalde grens. Aan de meeste rekeningen is automatische een kaskrediet van 1240 euro verbonden. Wilt u het kredietbedrag verhogen, kan u dat altijd aanvragen bij uw bank. Enkel op het opgenomen bedrag betaalt u rente.
 • Het jaarlijks kostenpercentage van een lening is de rentevoet die u moet betalen uitgedrukt per jaar.

>>>> Jaarlijks kostenpercentage

 • Een Kredietmakelaar of bemiddelaar is een tussenpersoon die tussen de kredietnemer en de bank staat. Zij verstrekken zelf geen krediet maar verkopen de kredieten van banken. Vaak proberen ze afzonderlijke kredieten te groeperen tot één nieuw krediet. Deze kredietbemiddelaars krijgen een commissie van de bank voor elk verkocht product.

>>>> De Leningmakelaar

 • Een lening met constante kapitaalsaflossingen betaalt u gedurende de volledige looptijd elke maand een constant bedrag aan kapitaal af. Omdat het uitstaande kapitaal maand na maand daalt, daalt ook de verschuldigde rente elke maand. Dit maakt dat de totale aflossing elke maand daalt.
 • Een lening met gelijke maandelijkse aflossingen of mensualiteiten betaalt u tijdens de volledige duurtijd van de lening, elke maand hetzelfde bedrag terug. Aanvankelijk bestaat de aflossing hoofdzakelijk uit rente. Naarmate de looptijd vordert, loopt ook het gedeelte van de aflossing op.


Woordenschat
Getagd op: