De woonbonus, een bekend gespreksonderwerp maar het is zover. Zorg ervoor dat de hypotheek of kredietakte VOOR 31 december 2019 ondertekend is, of je hebt geen recht meer op een fiscale aftrek.

Woonbonus, wat is dat?

De woonbonus is een belastingvoordeel dat mensen krijgen wanneer men een hypotheekakte laat opstellen voor de aankoop van een woning. Het belastingvoordeel uit zich in de aftrek van kapitaalaflossingen, premies die u betaalde voor de schuldsaldoverzekering en betaalde interesten van uw hypotheek. Sinds 2014 is dat bedrag geplafonneerd tot 1520 EUR.

Zie artikel: De woonbonus: hoe zit dat nu anno 2015

Dit kan je een belastingvoordeel opleveren van maximaal 944 EUR per jaar. Maar men dient snel te zijn want de nieuwe regering wil een uitdoofbeleid opstarten dat zijn ingang vindt op 1 januari 2020.

Wat in de plaats van de woonbonus?

In de plaats van de woonbonus zou er dus een vermindering in de registratierechten komen op de aankoop van een enige woning. Opgelet wat dit geldt niet bij de aankoop van een bouwgrond waar de registratierechten op 10% blijven.

De registratierechten dalen van 7% naar 6% voor diegene die een enige woning kopen na 1 januari 2020.

Koop je daarbij een woning dat nood heeft aan een grondige renovatie, kan je zelfs een daling in de registratierechten krijgen tot 5%. Toch weegt woonbonus niet op tegen de vermindering in registratierechten.

Het echte voordeel op uw portemonnee

De reden waarom de woonbonus zo interessant is, is omdat je als alleenstaande bijna 10% minder terugbetaald op je lening dan wanneer je deze woonbonus niet zou hebben. Ben je met 2 in de aankoop van een woning, dan is deze aftrek dubbel. Met andere woning. Op een woning van ongeveer 180.000 EUR geleend bedrag, krijg je een totale vermindering van ongeveer 19.000 EUR. Hiermee zijn de interesten die bij die 180.000 EURO hypotheeklening komen mogelijk gedekt. Met andere woorden, op het einde van de rit – afhankelijk van de interestenvoet en het geleend bedrag over een bepaalde termijn – is het dus mogelijk dat je op de lange rit geen interesten betaald hebt op je lening. Dat is natuurlijk het ideale scenario. Een bijna renteloze lening!

De reden van afschaf Woonbonus?

Er gaan verschillende meningen de ronde maar de belangrijkste reden zou zijn dat de huisprijzen kunstmatig hoog worden gehouden door de woonbonus te blijven ondersteunen. Natuurlijke hebben de lage rentevoeten bij de banken bij de aanvraag van een hypotheek, daar zeker ook iets mee te maken.

Hoe die woonbonus nog binnenhalen?

Hoe kan men toch nog genieten van dit enorme belastingvoordeel? Simpel. er voor zorgen dat de hypotheekakte voor 31 december 2019 getekend is. Als je nu pas een huis koopt, kan het zijn dat je te laat bent. Het verleiden van de akte kan tot 4 maanden duren vanaf ondertekenen van het compromis of aankoopbelofte. Als je deze termijn kan verkorten, is dat misschien nog mogelijk maar houdt er rekening mee dat er een grotere stormloop bij de notarissen zal zijn door het wegvallen van de woonbonus.

Wie een nieuwbouw laat plaatsen of aankoopt betaalt BTW en dus geen registratierechten. Zij vallen volledig van de boot!

Woonbonus bij een herfinanciering?

Wanneer u door de lage rentes er voor kiest om uw bestaande lening te laten herfinancieren, dat zal u nog altijd kunnen gebruik maken van de woonbonus aangezien de bestaande hypotheeklening gewoon verder wordt gezet. U kan zelfs opteren om de herfinanciering bij een andere bank te laten uitvoeren en toch nog recht te hebben op de woonbonus.

Opgelet met een wederopname van geld. Dit wordt beschouwd als een nieuwe lening en valt niet onder een bestaande leensysteem. U moet dus zorgen dat u deze hypotheek afsluit voor het einde van 2019 om nog te kunnen genieten van de woonbonus.

Waarom een tweede verblijf of investeringspand wel interessant is

Door de 6de staatshervorming in 2014 kan u voor de aankoop van een tweede woning toch nog een fiscaal voordeel krijgen. Dat komt omdat de fiscale voordelen worden afgeschaft op uw eerste woning wat een gewestelijke bevoegdheid is. Terwijl fiscale voordelen voor een tweede woning of vakantiewoning valt onder de federale regering.

Woonbonus, nu of nooit!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *