Dromen waarmaken met winwinlening

Als je rondkijkt in dagbladen, tijdschriften en magazines zie je vaak de meest luxueuze levensstijlen die er op de wereld te vinden zijn. Veel mensen zouden dit graag ook wel willen, maar zijn vaak bang om geld te lenen of om te beleggen. Er heerst een soort taboe over het lenen van krediet, velen mensen vermijden het liever. Maar wat nou als je toch echt je ambities en dromen achterna wilt gaan? Misschien wil je wel ontzettend graag je eigen webshop opzetten, of misschien wil je wel een pauze nemen van al het werk en bergen gaan beklimmen. Vaak is er voor deze doelen of dromen geld nodig. Je zult dus toch echt moeten lenen, niet iedereen heeft zomaar duizenden euro’s op zijn spaarrekening staan. Maar wat nou als lenen helemaal niet slecht is? Wat nou als je goedkoop en risicoloos kunt lenen? Dat kan via de winwinlening.


Wat is een WinWinlening?

Een ontzettend handige manier om aan startkrediet te komen is door een WinWinlening aan te vragen. Een WinWinlening is een achtergestelde lening met een vaste looptijd van 8 jaar. Met deze lening kun je op een wat is een win-winleningmakkelijke manier aan je eerste krediet komen. Als kredietlener bij een WinWinlening kun je tot maximaal 200.000 euro lenen. Onthoud wel, een gedeeltelijke vervroegde aflossing is niet mogelijk. Elke kredietgever kan maar een maximum van 50.000 euro ontlenen. In 2017 bedraagde de rentevoet op deze lening een maximum van 2% en een minimum van 1%. Op deze lening zijn er verschillende aflosmogelijkheden van toepassen. Dit kan namelijk maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks zijn. Dit komt boven op de eenmalige aflossing na acht jaar. Een WinWinlening wordt afgesloten in een onderhandse of een notariële akte. De originele kredietovereenkomst moet geregistreerd worden bij Waarborgbeheer nv samen met de aflossingstabel indien partijen dit overeenkwamen. Een WinWinlening is dus de perfecte gelegenheid om makkelijk aan startkapitaal te komen.

Kredietnemers

Er zijn twee partijen betrokken bij een WinWinlening, dit zijn de kredietnemers en de kredietgevers. Als kredietnemer zijn er enkele voorwaarden waar je je aan moet houden. Deze maatregel richt zich dan ook enkel tot kmo’s die voldoen aan de Europese kmo-definitie. Ten eerste mag de onderneming niet meer dan 250 werknemers hebben. Ten tweede mag de jaaromzet niet hoger zijn dan 50 miljoen euro, de balanstotaal moet dus onder de 43 miljoen zitten. Ten derde moet de onderneming voldoen aan het vastgelegde zelfstandigheidscriterium. Dit criterium houdt in dat niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten in handen mag zijn van een of meerdere grote ondernemingen. Er wordt naar deze criteria gekeken en aan de hand van deze criteria wordt gekeken of je in aanmerking komt voor de lening. Ook wordt er rekening gehouden met onderlinge relaties en eventuele partner ondernemingen. Als je als onderneming deze criteria overschrijdt wordt je als grote onderneming beschouwd. Vzw’s kunnen ook in aanmerking komen voor de lening, mits ze in conform met het Europees Recht een economische activiteit uitoefenen. Er is sprake van een economische activiteit als er goederen of diensten op de markt worden verhandeld.

Kredietgever

De kredietgevers zijn ook verplicht om zich aan enige voorwaarden te houden. Zo moet de kredietgever op de datum dat de lening geopend wordt voldoen aan enkele voorwaarden. Op de datum waarop de WinWinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden: Degene die de lening afsluit moet een natuurlijk persoon zijn, dit moet buiten het kader zijn van handels en beroepsactiviteiten. Ook moet degene die de lening afsluit gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest. Het mag tevens geen werknemer zijn van de kredietnemer. Als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn. Als de kredietnemer de rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van die rechtspersoon of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een anders soort rol spelen binnen die rechtspersoon. Ook mag de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietgever geen aandeelhouder zijn. Gedurende de hele looptijd van de WinWinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere WinWinlening. Er zijn dus zeker wel enkele voorwaarden waar je je aan moet houden als kredietgever

Wat levert het op?

het fiscaal voordeel winwinleningDe rente is niet de enige opbrengst die je ontvangt voor deze lening. Naaste de rente wordt de kredietgever namelijk fiscaal aangemoedigd. Er zijn twee delen van dit fiscale voordeel. Ten eerste ontvang je de jaarlijkse belastingkorting, deze geldt gedurende de periode van de lening. Deze korting bedraagt 2,5% van het openstaande gedeelte van het kapitaal dat er beschikbaar gesteld is. De maximale jaarlijkse belastingkorting bedraagt 1250 euro. De belastingkorting zal geleidelijk afnemen naarmate de looptijd van de lening voort zet. Ten tweede ontvangt de kredietgever een eenmalige belastingkorting. De maximale eenmalige belastingkorting bedraagt 15.000 euro.


Voordelen van WinWinlening

De WinWinlening biedt dus vele voordelen voor zowel de kredietgever als de kredietnemer. De kredietnemer krijgt onmiddellijk beginkapitaal, hierdoor kan hij zijn onderneming beginnen en uit laten groeien. Als de 200.000 euro niet genoeg is voor het bedrijf kan het altijd nog teruggaan naar de normale soort lening. Omdat het een achtergestelde lening is zullen financiële instellingen minder aarzelen en zullen ze dus sneller kapitaal vrij even. Er is namelijk veel meer zekerheid, ze zien het geleende kapitaal sneller weer terug. Ook wordt er geen enkele administratieve kost aangerekend voor de registratie van de lening. Daarnaast zijn de kosten bij dit soort leningen vaak veel lager dan bij een normale lening van de bank. Banken zijn bang dat mensen niet terug betalen, hierdoor zijn deze rentes vele malen hoger dan die van een WinWinlening. Daarnaast wordt de rentevoet jaarlijks geüpdatet. Het is niet alleen voor de kredietnemer een gunstige lening, ook voor de kredietgever is het zeker aantrekkelijk om deze soort lening aan te gaan. Als je de berekening maakt kom je er achter dat de jaarlijkse belastingkorting en rente opbrengst meer voordeel oplevert dan een spaarrekening of termijnrekening van 8 jaar lang. Het is wel zo dat er aan de WinWinlening ietsjes meer risico zit dan aan een klassieke lening met afbetaling. Het blijft ten slotte een achtergestelde rekening, de kredietgever wordt dus pas als laatste terugbetaald. Maar dit neemt niet af van het feit dat deze lening perfect is voor de mensen die makkelijk een beginkapitaal willen ontvangen.

Nadeel van WinWinlening

Belangrijk om weten is dat de lening wordt “achtergesteld” ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schuldeisers van de kredietnemer en dat u als kredietgever bijgevolg over geen waarborgen beschikt die u zou kunnen inroepen indien de kredietnemer zijn schuld niet meer kan aflossen. Bij een faillissement betekent dit dat u achteraan in de rij staat om uw geld te ontvangen. Dit is het enige nadeel van een Win-Winlening. Maar dit nadeel wordt toch enigszins verlicht, de investeerder krijgt namelijk 30% terug als de kmo de lening niet meer kan betalen. Dit krijgen ze dus via de eenmalige belastingvermindering. Zo loop je dus als kredietgever niet een risico van maximaal 100%, maar een risico van maximaal 70%. De 30% wordt dus gegarandeerd terug verdiend. Kies je voor regelmatige aflossingen, dan zal dat risico een flink stuk minder zijn, tenzij de kredietnemer kort na het afsluiten van de lening in de fout zou gaan.

Perfecte manier van lenen

De Win-Winlening is dus de ideale manier van lenen. Als kredietnemer kun je zeer voordelig aan begin kapitaal komen om je onderneming op te bouwen. Als kredietgever ontvang je een zeer aantrekkelijke belastingkorting, je hoeft alleen een beetje risico te nemen. Ben je dus op zoek naar een makkelijke en handige manier van lenen? Sluit dan een WinWinlening af en begin aan dat bedrijfje waar je al zo lang van droomt.

Bron: https://www.winwinner.be/ en http://www.pmvz.eu/winwinlening

Bijkomende informatie:

> Lening voor zelfstandigen

> Hypotheek die geld opbrengt

> Info omtrent hypotheken

> Info omtrent crowdfunding

WinWinlening aanvragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *