Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_pro is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 89

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_metaurl is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 108

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$pprshowcols is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_first_install is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_newwindow is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 1593
Welke type woonkrediet in België kiezen? - Lenengeld.eu

De traditionele woonkrediet met kapitaalaflossing

Vaste maandbedragen

Binnen deze bekendste vorm van lening kunt u verder kiezen voor een woonlening met vaste maandbedragen. Per maand betaalt u gedurende de hele looptijd van het hypothecair krediet dan steeds hetzelfde bedrag. Zo weet u waar u aan toe bent. Hierbij is het belangrijk om te weten dat u stelselmatig minder interest betaalt en in verhouding steeds meer kapitaal aflost. Zo verandert gedurende de looptijd de verhouding tussen interest en kapitaal. In het begin van de looptijd van de lening zijn de interesten hoger dan aan het einde. Dat is de reden waarom u in het begin vooral de interesten van de lening betaalt en aan het einde van de looptijd het gedeelte kapitaal groter is dan het gedeelte interest.

Dalende maandbedragen

Een tweede vorm van de lening met kapitaalaflossing betreft de woonlening met dalende maandbedragen. In vakjargon worden deze degressieve mensualiteiten genoemd. Dit betekent dat u in het begin van de looptijd van de lening een groter maandbedrag afbetaalt en dat dit bedrag per maand naarmate de looptijd vordert, stelselmatig daalt. Dit is mogelijk omdat bij deze vorm van afbetaling niet aan het kapitaalgedeelte van het bedrag wordt geraakt. Het interestgedeelte daalt van zijn kant echter wel, waardoor u aan het eind van de looptijd een lager bedrag aflost dan aan het begin. Dit is te verklaren omdat bij een constante kapitaalsaflossing het kapitaal sneller is afgelost, waardoor u minder interest verschuldigd bent en dit gedeelte bijgevolg steeds kleiner wordt.

Banner 336x280

Woonkrediet zonder kapitaalaflossing

Dit betreft eveneens een lening aangegaan voor de aankoop van een huis met een vaste looptijd. Bijzonder aan dit woonkrediet is dat gedurende de looptijd geen kapitaalaflossingen gebeuren. Op maandelijkse basis betaalt u enkel de interest op de geleende som. Op het einde van de looptijd gebeurt de kapitaalaflossing in één keer. Om dit te kunnen doen, dient u uiteraard wel ervoor te zorgen dat u dit gedeelte opzij heeft gezet, zodat u in staat bent om dit bedrag in één keer af te lossen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet wordt in de meeste gevallen gebruikt om in afwachting van het vrijkomen van kapitaal dat nog vastzit (bijvoorbeeld in de vorm van een te koop staande woning) toch al de woning te kunnen aankopen waarnaar u gaat verhuizen. U leent dan in afwachting een bedrag dat gelijkstaat aan het te verwachten kapitaal bij de verkoop van uw oude woonst. Op die manier blijft u in uw huidige huis wonen en kunt u toch al gebruikmaken van de verwachte opbrengst van deze woning. Zo kunt u letterlijk de periode overbruggen tot u de koopsom ontvangt van de door u verkochte woning. Op dat moment komt het kapitaal vrij en loopt het overbruggingskrediet ten einde. U dient ermee rekening te houden dat een overbruggingskrediet een beperkte looptijd heeft. Zo kunt u een dergelijke lening voor ten hoogste één jaar afsluiten. Indien uw te verkopen woning binnen deze periode nog geen koper heeft gevonden, kan deze termijn met maximaal nog eens één jaar worden verlengd. Tijdens de looptijd van een overbruggingskrediet betaalt u enkel de maandelijkse interest over het vrij te komen bedrag. Op het einde van deze tijdelijke lening betaalt u het kapitaal in één keer af.

Bulletkrediet

Een bulletkrediet is een vorm van lening die aangegaan wordt voor het verkrijgen van een woning waarbij enkel de interesten worden afbetaald en de koopsom van de woning aan het eind van de lening ineens dient te worden afbetaald. Een bulletkrediet heeft altijd een vaststaande looptijd.

Hypothecaire lening met kapitaalopbouw

Bij deze vorm van lening betaalt u niet alleen uw aangegane lening af, maar bouwt u maandelijks ook nog eens extra kapitaal op. Om dit te kunnen bewerkstelling betaalt u maandelijks een extra bedrag waarmee u zelf het geleende bedrag aan kapitaal kunt bijeen sparen. Een dergelijke bijkomende maandelijkse som noemt men een premie. Tijdens de looptijd betaalt u de interesten op het totaal ontleende bedrag. Voor een hypothecaire lening met kapitaalopbouw worden formules gebruikt die meer winst opleveren dan het traditionele spaarboekje. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de levensverzekeringen die onder de noemers van het type ‘tak 21’ en/of ‘tak 23’ vallen. Ook bepaalde vormen van pensioensparen komen voor een hypothecaire lening met kapitaalopbouw in aanmerking. Bij pensioensparen wordt in dit kader vaak gebruikgemaakt van de groepsverzekering die door uw werkgever werd afgesloten. Indien u deze vorm van pensioensparen wilt gebruiken voor een woonlening met kapitaalopbouw, dan heeft u wel de toestemming van uw werkgever nodig. Als u kiest voor kapitaalopbouw door middel van de levensverzekeringen onder de noemer ‘tak 21’ of ‘tak 23’, dan moet u weer rekening houden met een bepaald risico dat u loopt. Met ‘tak 21’ loopt u het minste risico. U bouwt het kapitaal op met een vaste premie. Dit is anders bij ‘tak 23’. Hierbij wordt het kapitaal opgebouwd door middel van beleggingsproducten. Gezien de relatieve onvoorspelbaarheid van de financiële markten, loopt u hierdoor een groter risico.

Andere woonkredieten met een vaste looptijd

Behalve het overbruggingskrediet en het bulletkrediet bestaan er nog andere vormen van leningen voor het verkrijgen van een woning die gebonden zijn aan een vast bepaalde termijn. Deze vormen van woningkredieten kunnen in bepaalde situaties een oplossing bieden voor een specifiek probleem. Het is bijgevolg mogelijk om woningkredieten op maat te creëren. Ook voor deze vormen van kredieten geldt dat gedurende de beperkte looptijd ervan u interesten betaalt op het volledige geleende bedrag. De reden hiervoor is dat bij al deze vormen van leningen u steeds het totale geleende kapitaal pas aan het einde van de vaste looptijd van het krediet terugbetaalt. Dit gebeurt steeds in een volledige éénmalige betaling.

Hypotheek aanvragen BELGIE
min.max.rente
Hypotheken.be12500 euro400,000 euro2,40%Hypotheekwinkel.be
onafhankelijkadvies.beop aanvraagop aanvraagop aanvraagHypotheek 2e woning

Banner 728x90

Welke type woonkrediet in België kiezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *