Wanneer zwarte lijst?

Consumenten die op de zwarte lijst komen te staan, hebben het zeer moeilijk om nog een ander krediet of lening af


te sluiten. Maar wanneer is er nu spraken van wanbetaling en wanneer kom je op die zwarte lijst van de banken te staan? De zwarte lijst is een term die in België gebruikt wordt. In Nederland spreken we van BKR notering terwijl men in België op een zwarte lijst komt te staan. Er is pas sprake van wanbetaling wanneer u een betalingsachterstand heeft van 3 maanden op uw lening of krediet bij het overschrijden van uw kredietlimiet.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • termijn-bedrag van uw hypothecair krediet niet (volledig) betaald hebt binnen de 3 maanden na de vervaldag
  • 3 maandelijkse aflossingen van uw leasing, verkoop- of lening op afbetaling niet (of niet volledig) hebt betaald

Opgelet!  Ook geldt er bij een scheiding dat u verantwoordelijk blijft voor de afbetaling van uw krediet, eveneens wanneer uw (ex)partner het krediet heeft overgenomen en dit vermeld staat in de scheidingsovereenkomst.

Ook de verzekeringssector heeft een databank met ‘Speciale Risico’s’, de brokkenpiloten en fraudeurs. Maar ook daar kun je af raken.

Elke bank is verplicht de lijst aan te vullen en te consulteren voor je een lening krijgt, dit om te vermijden dat je geen leningen aangaat om andere te betalen en zo de put nog groter maakt.

Hoe raadplegen zwarte lijst?

De centrale voor kredieten aan particulieren die ook wel de CKP genoemd, wordt door de Nationale Bank van België (NBB) gebruikt om inzicht te krijgen op de kredietmarkt in België. In de CKP worden alle kredieten en financieringen opgelijst die een waarde hebben van meer dan 1.250 euro en een looptijd van meer dan 3 maand, inclusief kredieten viawarenhuizen, postorderbedrijven en kredietkaarten.

Bank
Bank

Wanneer u op de zwarte lijst (Nationale bank) komt te staan, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U kan ten aller tijden u gegevens op uw naam raadplegen en controleren. Dit is mogelijk via

  • via een brief aan de Centrale voor kredieten aan particulieren, Nationale Bank België. Vergeet geen kopij van uw identiteitskaart toe te voegen
  • via het internet via een elektronische identiteitskaart
  • via een van de loketten van de Nationale Bank:

Antwerpen, Leopoldstraat 8
Brussel, de Berlaimontlaan 18
Bergen, Avenue Frère Orban 6
Luik, Place Saint-Paul, 12-16
Hasselt, Eurostraat 4
Kortrijk, President Kennedypark 43

Hoe lang op zwarte lijst?

In het totaal blijft u 10 jaar op de zwarte lijst van de Nationale bank staan en dit vanaf de datum dat de Nationale bank van België verwittigd is van wanbetaling. U kan de wanbetaling aanzuiveren waardoor deze termijn wordt terug gebracht op op 1 jaar vanaf de regularisatie.

  • Dat gebeurt automatisch ten laatste 1 jaar nadat je de kredietoverschrijding hebt aangezuiverd.
  • Vind je dat je onterecht op de Zwarte Lijst staat, dan kun je klacht indienen bij de inspectie van de FOD economie (Koning Albert II-laan 16,1000 Brussel, eco.inspec.fo@economie.fgov.be, tel. 02 277 54 84, http://statbel.fgov.be/nl/geschillen).
  • Gaart het om de zwarte lijst zelf? Contacteer dan de Privacycommissie (Hoogstraat 139, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel. 02 213 85 40, www.privacycommission.be)
  • Ben  je  op de lijst terecht gekomen door oplichting of misbruik (een schriftvervalser, iemand die je identiteitsgegevens heeft gebruikt om een krediet af te sluiten,…) leg dan klacht neer bij de politie en neem contact op met de bank die jouw gegevens aan de Centrale heeft bezorgd.

(Bron: www.vief.be, plusmagazine.knack.be)


Wanbetaling en Zwarte lijst