Eén lening, eenmaal kosten hypothecaire lening?

Soms zullen de verbouwingen al meteen bij de aankoop gebeuren. Dat is natuurlijk interessant. U hoeft dan immers maar één lening af te sluiten, de hypothecaire lening voor de aankoop én de verbouwingen samen. En dan betaalt u ook maar éénmaal beschrijvingskosten. Zo kan u ettelijke honderden euro’s uitsparen.


Maar ook als u de verbouwingen jaren na de aankoop plant, kan u besparen op de beschrijvingskosten van de lening. Het gedeelte van het kapitaal dat u al heeft terugbetaald aan de bank kan u immers voor een tweede maal opnemen zonder opnieuw langs de notaris te moeten, zelfs al is uw lening al volledig afbetaald. Dat kan omdat een hypotheekinschrijving altijd voor 30 jaar geldt, ook bij een kortere aflossingstermijn. Zo kan u zonder nieuwe hypotheekkosten het afbetaalde bedrag van uw krediet voor een tweede maal benutten, zolang u maar binnen een termijn van 30 jaar blijft.

Beperking wederopname hypothecaire lening

Daarbij geldt wel een belangrijke beperking: u kan nooit meer lenen dan het bedrag van de oorspronkelijke krediet-opening. Of met een voorbeeld: leende u enkele jaren geleden 100.000 euro waarvan reeds 10.000 euro is terugbetaald, dan kan u dat terugbetaalde bedrag opnieuw opnemen zonder weer langs de notaris te moeten en dus ook zonder nieuwe kosten. Zolang het openstaande saldo maar nooit hoger gaat dan 100.000 euro. Neemt u het afbetaalde kapitaal (of een deel ervan) voor een tweede maal op, dan gaat natuurlijk wel uw afbetaling omhoog. Ook het bij-geleende kapitaal moet u immers terugbetalen.

Zo’n wederopname biedt, naast het besparen van kosten, ook diverse andere voordelen. Vermits de bank een hypothecaire waarborg heeft, kan ze het voordelige tarief van een hypothecaire lening toepassen. Kiest u voor een gewone financiering, dan ligt de rentevoet hoger. Zo’n lening biedt de bank immers minder sterke garanties. U krijgt bij zo’n wederopname steeds het tarief dat geldig is op het moment van de heropname (dus niet het oorspronkelijke tarief van de lening).

Terugbetalingsperiode hypothecaire lening

Een ander voordeel is dat u de terugbetaling kan spreiden over de ange looptijd die eigen is aan een hypothecaire lening. Dat maakt de maandelijkse aflossing gemakkelijker te dragen.

Bekijken we opnieuw ons voorbeeld waarin u 10.000 euro opnieuw opneemt. Tegen een rente van 7 procent (gemiddelde interestberekening) en met een terugbetalingsperiode van 20 jaar (wanneer dat tenminste binnen de dertigjarige periode blijft, te tellen vanaf de opening van het krediet) dan komt de extra afbetaling per maand daardoor op 75 a 80 euro. U kan er natuurlijk ook voor kiezen de terugbetalingsperiode van uw nieuwe kredietopname gelijk te laten vallen met de terugbetaling van de oorspronkelijke lening. Dan lopen beide kredieten samen ten einde en bent u in één keer van alle afbetalingen verlost.

Hypotheek
Hypotheek

Leent u datzelfde bedrag via een gewone financiering of doorlopend krediet, dan zijn looptijden van 20 jaar niet mogelijk. Leent u datzelfde bedrag met een financiering op 5 jaar, dan zou u dat per maand bijna 200 euro kosten.

Voordelige oplossing hypotheek

Zo’n wederopname is, gezien het lage tarief en de afwezigheid van kosten (tenzij de bank u opnieuw dossierkosten aanrekent), altijd een voordelige oplossing. Maar spijtig genoeg is dat niet altijd mogelijk. Vooral bij een oudere hypothecaire lening, komt het al wel eens voor dat dit (om banktechnische redenen) uitgesloten is. Dan zal u op een andere manier aan geld moeten geraken. Maar dan zal het u waarschijnlijk meer kosten.

Geen tijd om het allemaal zelf uit te pluizen maar wenst u gratis en deskundig advies? Neem dan even een kijkje op De-Leningmakelaar.nl. Vergelijk tot wel 30 verschillende leningen zodat u een lening bekomt die voldoet aan uw behoefte en noden.

Verbouwen op uw hypothecaire lening?