Privacybeleid

Versie 0.3
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16/05/2018.

Dit is de privacyverklaring van Raphaëlla Goyvaerts (als bedrijf – BE0557971912), hierna ook: “lenengeld.eu”. Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Wat als u vragen of klachten heeft?” In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna ook “gegevens”) door lenengeld.eu en die in regel zijn met de GDPR.

LenenGeld.eu privacy policy

Welke gegevens ontvangen wij van u?

 • Naam
 • Adres (locatie)
 • telefoonnummer
 • IP-adres
 • E-mail gegevens
 • Facturatiegegevens (BTW, bedrijfsnaam)
 • Gegevens van uw klanten en bedrijf wanneer u deze doorstuurt naar ons om een opdracht uit te voeren (audio-opnames, videobeelden, bedrijfsdossiers, bijzonder gevoelige informatie)
 • Cookie-ID
 • Koopgeschiedenis
 • Surfgedrag

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder de volgende doeleinden:

 • Omdat u de gegevens aan ons vertrekt: met toestemming.
 • We volgen surfgedrag over meerdere websites en delen dit met advertentiepartners die daarmee gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.
 • We delen sommige gegevens met andere partijen (ontvangers).
 • De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Onze website verzamelt geen gegevens zoals: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, financiële toestand bezoeker, leeftijd, geslacht aangezien wij zelf geen kredieten toestaan aan onze lezers. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

LenenGeld.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens in principe alleen voor onszelf. Maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

We delen de gegevens met de volgende soorten partijen:

 • ICT-bedrijven. Wij maken gebruik van een ICT-bedrijf, zoals websitebeheerders en hosting bedrijven, die de gegevens opslaan en beheren. Dit bedrijf is Versio.nl en is gevestigd in Nederland.
 • Updraft: Backup systeem website

Die wij gebruiken ter ondersteuning van onze diensten.

 • Accountant / boekhouder. De gegevens die op de factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant / boekhouder. Onze boekhouder / accountant is gevestigd in Diest – België
 • Incassobureau. Wij kunnen een opeisbare vordering (factuurbedrag) uit handen geven aan een incassobureau. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn voor het kunnen uitvoeren van de incassowerkzaamheden. Het incassobureau is gevestigd in België
 • Advertentiepartners. Wij kunnen aan andere partijen informatie over uw surfgedrag op onze website doorgeven zodat zij dat kunnen analyseren en zij u op maat gemaakte en relevante advertenties kunnen tonen. Dit doen we door middel van een of meer cookies. Hiervoor vragen wij altijd van u een “opt-in”. Deze partijen zijn gevestigd in Ierland, Nederland, België
 • Overheidsinstanties. We kunnen verplicht worden om gegevens af te staan aan Nederlandse en Belgische overheidsinstanties.

Uw persoonlijke gegevens:

LenenGeld.eu maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Door de cookies kunnen we verschillende advertenties laten zien, advertentie netwerken (oa Google Adsense, Affiliate systemen zoals Tradetracker) die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. LenenGeld.eu heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Het LenenGeld.eu privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites. Meer informatie hierover kan u terugvinden in het cookiebeleid.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Internet Explorer
Firefox
Safari

Waar het op neerkomt:

Externe leveranciers, waaronder Google, maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van de eerdere bezoeken van gebruikers aan LenenGeld.eu.

Met de zogeheten DoubleClick DART-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan LenenGeld.eu en/of andere sites op internet.

Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar de afmeldingspagina voor advertenties te gaan. (U kunt ook aangeven dat u zich wilt afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.)

Op het moment dat er externe leveranciers en advertentienetwerken actief worden op LenenGeld.eu kunt u op deze pagina links vinden naar deze partijen.

U kan deze websites bezoeken om zich af te melden voor het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerd adverteren (als het netwerk leverancier of advertentie biedt deze mogelijkheid). Cookie-instellingen kan u aanpassen in uw browser en deze blokkeren indien gewenst.
Wat is de DoubleClick DART-cookie?

De DoubleClick DART-cookie wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van partners, zoals websites die advertenties weergeven van AdSense of van door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een partner bezoeken en een advertentie bekijken of erop klikken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker. De gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gebruikt om advertenties beter op de site(s) van uitgevers en op internet weer te geven en te beheren.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?

Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van de volgende (soorten) partijen:

 • WP statistics – Verona Labs
 • Yoast SEO – Team Yoast
 • Google Analytics – Google

Welke gegevens ontvangen wij van andere partijen?

Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:

 • IP-adres
 • Surfgedrag op websites
 • Land van herkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende bewaartermijnen:

 

Soort gegevens Bewaartermijn
Accountgegevens (inlognaam, wachtwoorden) Zolang als u het account hebt.
Social Media log in gegevens Tot 1 jaar na het laatste websitebezoek.
Correspondentie Zolang als u een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 2 jaar daarna.
IP adres Tot 6 maanden na het laatste websitebezoek.
Informatie over surfgedrag Tot 48 maanden na het laatste websitebezoek.
Cookie ID´s Kijk in onze cookieverklaring 
Reviews Zolang de review relevant is.
Locatiegegevens Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
Informatie die u op de website invoert om op de website te tonen. Zolang de informatie relevant is om op de website te tonen.
Informatie die verband houdt met een juridische procedure. Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?

U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 • incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • onvolledige gegevens compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verwerkt;
 • uw gegevens te laten verwijderen;
 • uw gegevens te laten “beperken”;
 • bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw gegevens;
 • als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 • als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van uw gebruik van onze dienst), en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: om uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, in België is dat privacycommission.be,
 • Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van uw gegevens vindt u terug in uw eigen account. U kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in uw account staan, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Wat als ik vragen of klachten heb”?).

We zullen het gebruik van uw profielgegevens voor direct marketing doeleinden op uw verzoek staken.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt afmelden van het ontvangen van die berichten.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:

Raphaëlla Goyvaerts, hier genoemd Zaakvoerder

Grauwzustersstraat 19, 3290 Diest

info@outspoken.be

0497-459975

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?

Ja. Deze privacyverklaring is van 16/05/2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door u een email-bericht te sturen.