Zelfstandige worden en geld lenen

Een lening als zelfstandige? U wilt starten als zelfstandige ondernemer maar u kijkt uit naar een
verbouwing of u wilt een zaak overnemen?  Dat kan! Wel dienen zelfstandige ondernemers aan meerdere voorwaarden te voldoen wanneer ze in aanmerking willen komen voor een starterslening of een lening in functie van hun zelfstandigheid. Dat is ook ergens logisch aangezien u niet kan garanderen dat er elke maand genoeg inkomsten binnenstromen. Men spreekt dan van aanvullende voorwaarden.

Mogelijke kredietverstrekkers

Banner 970x250

Men dient ook een onderscheid te maken tussen:

  • Lening als zelfstandigezelfstandige die een lening aangaat voor persoonlijke doeleinden
  • Zelfstandige die een lening aangaat voor een verbouwing of zelfstandige wilt worden

Voor beiden gelden andere voorwaarden. Wanneer u zelfstandige wilt worden, kan u meestal rekenen op subsidies van de overheid. Het is daarom belangrijk dat u eerst bij uw lokale dienst informatie vraagt. Er dienen specifieke procedures gevolgd te worden om een lening als beginnende zelfstandige vast te krijgen.

Wanneer je als zelfstandige een lening wilt aangaan voor privédoeleinden, is de aanvraag al iets vereenvoudigd. De standaardvoorwaarden zijn dat je GEEN negatieve BKR codering hebt en dat je ouder dan 25j bent. Dikwijls wordt ook geëist dat u een deftige jaarrekening kan voorleggen of dat u minstens 3 jaar zelfstandige moet geweest zijn. U hoeft geen huis als onderpand te hebben.Zelfstandige lening voor privé doeleinden

Uitzoeken welke lening het best past bij u als zelfstandige, is een tijdrovende zaak. Voor personen die pas zelfstandige geworden zijn, is het niet simpel om nog een lening of een hypotheek vast te krijgen. Daarom stellen wij u voor langs te gaan of contact op te nemen met een leningmakelaar. Een leningmakelaar in Nederland met goede credenties is: De-Leningmakelaar.nl

Enkele van die aanvullende voorwaarden kunnen zijn:

minstens 3 jaar zelfstandige met betrouwbare jaarcijfers of werken voor werkgever

Het bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd is het vergelijken van verschillende leningen. Zo komt u tot een lening die het best bij u past volgens uw noden en behoeften. Zij bieden een gratis oversluitservice die binnen de 24 uur kan geregeld worden. Wil u meer weten hieromtrent? Dan kan u gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen via onderstaande link:

Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient u slecht aan 2 voorwaarden te voldoen:

  • U mag GEEN negatieve BKR codering hebben
  • U dient ouder te zijn dan 25 jaar

Voldoet u aan deze voorwaarden? Dan hoeft u niet bang te zijn. De-Leningmakelaar.nl vindt voor u de lening die bij u past.

Gaat u bij een andere kredietverstrekker ten rade, dient u aan meerdere voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een lening als zelfstandige.

En wat in België

Als je in België pas zelfstandige in hoofdberoep bent geworden, is het bijna onbegonnen werk om nog ergens een persoonlijke lening voor laat ons zeggen een simpele laptop of iPhone vast te krijgen. Dan mag je nog 20000 euro op je rekening hebben staan, ze geven je geen lening. Zo heb ik de test eens gedaan bij Carrefour. Ik wilde een laptop kopen ter waarde van 500 euro en een afbetaling in 3 stukken. Ik had hun verteld dat het zo goedkoper uitkwam (renteloze afbetaling) en ik mijn privégeld niet hoefde aan te spreken. Ik had wel een document bij waar op stond dat ik nog geldreserve had staan, mijn verwachte maandelijkse inkomsten en een eventueel onderpand dat het budget van 500 euro ruimschoots oversteeg.

Mevrouw was zeer vriendelijk en rade me aan om de bankrekeningnummer van mijn privé te geven. Maar dat was niet het punt. Ik gaf de rekeningnummer van de zaak die ondertussen 8 maanden bestond. Er was alleen ruimte om mijn maandelijks inkomen in te vullen wat zeker voldoende was om het project in dit geval, de afbetaling van de laptop de financieren. Een klik op de knop en het scherm veranderde effectief in het rood! “Sorry mevrouw, u kan de laptop niet aankopen op afbetaling.”

Dus als je denkt als zelfstandige even snel een lening aan te gaan, vergeet het maar. Vergeet dan ook maar die hypotheek! Hiervoor dien je op zijn minst 2 jaar zelfstandige te zijn. Maar dan is de keuze tussen banken nog altijd zeer beperkt en de intresten vrij hoog. In principe dien je al 3 jaar voltijds zelfstandige te zijn en wel te verstaan met een stabiel inkomen. Op dat moment kan je op pad en hypotheken gaan vergelijken.

 Als Belg toch een krediet vastkrijgen?

Wil je percé die hypotheek? Dan is er eventueel toch nog een optie. Die optie kan eveneens in Nederland toegepast worden.

1. Je gaat enkele maanden werken als werknemer.

Het probleem hier is dat het om een vast contract van onbepaalde duur moet gaan. En als zelfstandige heb je daar natuurlijk niet altijd tijd voor. Freelancers die van thuis uit werken, kunnen dat eventueel klaar spelen.

2. Je gaat opnieuw werken als werknemer en je wordt zelfstandige in bijberoep.

zelfstandige geld lenen

Uit mijn ervaringen ben ik er vrij van overtuigd dat dit eigenlijk de meest voordelige en veilige oplossing is van allemaal. Zowel op het vlak van inkomsten (je verdient meer en je betaalt 10x minder sociale bijdragen) als op het vlak van zekerheid.

Je kan natuurlijk ook opteren voor een deeltijdse functie en zelfstandige in bijberoep. Je moet dan ook wel degelijk een echte deeltijdse functie beoefenen. Met 6 uur per week werken kom je er dus niet. Dat moeten er minstens 13 uur per week zijn.

3. Borgsteller – men koopt mee

Onder de borgsteller zijn er verschillende mogelijkheden:

 – De wettelijke borg voor max 5 jaar: Een ouder (die kredietwaardig is) zal gedurende maximum 5 jaar borg staan voor de afbetaling van de hypotheek. Dus kan je kind niet betalen, hang je dus 5 jaar vast aan een hyptoheekafbetaling. Opgelet! Gepensioneerde personen boven een bepaalde leeftijd, kunnen niet borg staan.

– De ouder of vriend, kennis betaalt mee voor de woonst. Dat kan zelfs over een bedrag van maar 1000 euro gaan. Die persoon wordt voor een bepaald percentage mee eigenaar en is mee verantwoordelijk voor de afbetaling van de hypotheek. De eigendom kan later terug afgekocht worden.

Opgelet! Op welke manier men ook borgsteller is, de borgsteller betaalt mee!

4. Pensioengeld inzetten

Eigenlijk is dat niet van toepassing voor starters maar het pensioengeld van zelfstandige kan borg worden gesteld voor de hypotheeklening dat men wil aangaan. Zelfstandigen kunnen een pak meer geld sparen afhankelijk van hun inkomsten. Daarbij kunnen zij een fiscaal voordeel opstrijken van 40% – 50% in hun belastingaangifte. Voor een gewone werknemer is dit fiscaal voordeel beperkt tot 30% op een maximum van 940 per jaar (2015) op het gewone pensioensparen.

5. Crowdfunding

crowdfundig voor zelfstandigen

Crowdfunding wordt al wel eens gebruikt door mensen die geen lening vast krijgen. Natuurlijk onderga je wel een screening om te kijken of je kredietwaardig bent. Maar in dit geval is het iets makkelijker om een lening vast te krijgen. Toch zeker als je wat geld opzij hebt staan waardoor je score aanzienlijk de lucht ingaat en meer vertrouwen wekt bij bij de geldvoorschieters. Opgelet! Deze rentes zijn niet vergelijkbaar met de gangbare hypotheekrentes en de afbetalingstermijnen lopen een pak korter. Lening niet terugbetalen is in dit geval huis verkopen!

Crowdfundig geld is ideaal voor verbouwingswerken of zzp die geen lening vast krijgen in functie van hun zelfstandig statuut maar stee hard geloven in hun doel.

6. Lenen bij het sociaal leningfonds

Als je pas gestart bent met je zelfstandigheid, heb je vermoedelijk nog niet een al te hoog inkomen. Je zou dan eventueel aanspraak kunnen maken op een lening bij het sociaal leningsfonds. Natuurlijk zijn daar altijd voorwaarden aan verbonden:

Het belastbaar inkomen van je laatst gekende aanslagbiljet van de personenbelasting mag:

  • niet lager zijn dan 9.999 euro;
  • de vastgestelde maximumgrenzen niet overschrijden. Voor een alleenstaande persoon zonder 35.767 euro maximum.

Meer informatie hierover kan je verkrijgen op: www.vlaamswoningfonds.be

7. Schenking Ouders

Veel ouders geven hun kinderen op latere leeftijd een schenking voor een bouwgrond of geld om een woning te kopen. Voor zelfstandigen is dat even goed mogelijk. Opgelet. Ben je een eenmanszaak dan moet je in gedachte houden dat privégeld ook kan aangesproken worden. Gaat je zaak failliet dan kan dus ook je woning en je spaarcenten aangesproken worden om de leveranciers te betalen. Ook via een verzekering is dat niet te dekken. Hiervoor dient men over te stappen naar een een vennootschap bijvoorbeeld met beperkte aansprakelijkheid.

8. Haal spaargeld uit uw vennootschap

Tot 2017 kon men geld uit de vennootschap halen zonder roerende voorheffing te betalen. Dat kan nu niet meer. Op dat geld wordt men belast. Hoe hoger het berdag aan reserves dat men heeft, hoe meer roerende voorheffing dat u zult moeten betalen.

9. Leen geld aan uw vennootschap

Een lening op rekening-courant te zetten kan. De interesten worden dan aan de zaakvoerder betaald en niet aan een bank. De interesten blijven aftrekbaar voor de vennootschap. Handig dus als je niet met banken wilt werken. Opgelet, de interesten moeten wel marktconform zijn. Hoge interesten aanrekenen zal niet geaccepteerd worden.
10. Leen geld van de staat

KMO-Cofinanciering

Bij een KMO-cofinanciering kan u maximaal 350.000 EUR lenen waarbij de eigen inbreng minstens 10% moet bedragen.

U kan hiervoor een oproep richten naar:

  • BAN VLAANDEREN
  • Eigen kredietinstelling
  • PMV

DE KMO-cofinanciering is zowel voor startende als reeds bestaande bedrijven.

Vlaamse kredietbemiddelaar

Stel, u wilt geld lenen bij de bank maar deze weigert u een krediet te geven. Dan kan men beroep doen op een kredietbemiddelaar. Deze kredietbemiddelaar is een dienst van de Vlaamse overheid die samen met de kredietaanvrager en de bank rond tafel gaat zitten. Ook zal de bemiddelaar de sterke punten uit uw dossier naar voren brengen en eventueel advies geven. De dienst is volledig gratis maar biedt geen garantie op acceptatie door de bank.

Vrijwel elke handelaar of starter kan gebruik maken van de Kredietbemiddelaar.

Waarborglening

Hier komt het op neer dat de overheid zich borg stelt voor de lening die men aangaat bij een kredietverstrekker. Voor de aanvrager betekent dit een hoger kredietwaardigheid. De waarborg beperkt zich tot 75% in Vlaanderen en 80% in Brussel.

Taxshelter

Is een maatregel van de overheid die probeert anderen te overtuigen om mee te investeren in bedrijven jonger dan 4 jaar oud. Dat is in principe een gunsttarief voor durfkapitaal.

Conclusie

Een lening als zelfstandige? Hoewel het soms moeilijk te begrijpen is waarom we wel 800 euro per maand huur kunnen betalen maar nog niet eens een lening kunnen vast krijgen van 300 euro per maand, is moeilijk te begrijpen. Geld lenen als zelfstandige is wel degelijk mogelijk maar een pak moeilijker. Daarnaast zal het niet ongebruikelijk zijn dat we als zelfstandige meer rente op de lening betalen.

Voor zelfstandige zou het ook handige zijn wanneer er iets zou bestaan als een flexibel krediet. Meer betalen als het goed gaat en minder als het iets minder goed gaat. Maar zover zijn we nog niet.

Wat ik zelf nog niet volledig onderzocht heb, is een woning kopen deels in functie voor privé en deels in functie van de zelfstandige activiteit. Wel weet ik dat je wel met een goed businessplan moet afkomen wanneer je een zakelijke lening voor een woonst aangaat. Daaruit moet blijken dat het makkelijk wordt om de terugbetaling van de aankoop te garanderen.

Lening als zelfstandige

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *