Hypotheek aanvragen

hypotheek aanvragen
Hypotheken

Wanneer gaat u een hypotheek aanvragen? Zodra u een huis wilt kopen is het verstandig om hier direct een hypotheek aanvraag te doen. Een huis is vrijwel door bijna niemand in een keer af te lossen en daarnaast zou dit niet slim zijn om te doen. Een hypotheek aanvragen is een geldlening van de bank om uw huis te kunnen financieren. Vaak betaalt u per maand een bepaald bedrag terug aan de bank. Over dit geldbedrag zit een rente om de bank te compenseren voor het geldbedrag dat u van de bank mag lenen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om uw geld te laten beleggen. Dit gebeurt in de vorm van een hypotheek.

Hoewel er aan een hypotheek aanvragen veel voordelen zitten, zitten er natuurlijk ook nadelen aan. De voor- en nadelen van deze leningvorm, verschilt per soort hypotheekvorm. Er zijn dan ook een heleboel hypotheekvormen voor de aflossing van uw huis. Deze hypotheekvormen verschillen onderling van elkaar in voorwaarden en constructies. Er zijn vier basis hypotheekvormen die tot op heden het meest gebruikt worden. Lees de onderstaande hypotheekvormen goed door, zodat u kunt zien welke hypotheek u het beste af kunt sluiten.

(Bron video CC: www.pitchparrot.com)

Hypotheek aanvragen NEDERLAND
rente
Goedkopehypotheek.nlVanaf 2,8%Hypotheek rente
Hypotheek OversluitenHypotheek overschakelen naar voordeligere tarievenKLIK HIER
Zet de stap en schakel over naar een andere hypotheek
Hypotheek-Rentetarieven.nlLening al vanaf 1,10%Hypotheek vergelijken
Bekijk leningvoorwaarden

Hypotheek aanvragen BELGIE
min.max.rente
Hypotheken.be12500 euro400,000 euro2,40%Hypotheekwinkel.be
onafhankelijkadvies.beop aanvraagop aanvraagop aanvraagHypotheek 2e woning

Schulden in mindering bij hypotheek aanvragen

Wilt u een hypotheek aanvragen? Houd er dan rekening mee dat eventuele andere kredieten die u heeft lopen hierbij zwaar mee kunnen wegen. Een hypotheekverstrekker gaat voor u na welke financiële ruimte u heeft en zal op basis daarvan eventueel een offerte uitbrengen. Het is hierbij van belang dat u voldoende inkomen tot uw beschikking heeft, maar het is minstens zo belangrijk om eerst andere lopende kredieten volledig af te lossen.

Controle bij het BKR

Bij een hypotheek aanvragen, zal er in ieder geval een controle bij het BKR in Tiel uitgevoerd worden. Dit is de instantie die de schulden van alle Nederlanders bijhoudt, van een persoonlijke lening tot een doorlopend krediet en van een creditcard tot de mogelijkheid om rood te staan op uw betaalrekening. Bent u goed op de hoogte van de (mogelijke) schulden die er voor u geregistreerd zijn? Ook uitgestelde betalingen zonder renteverplichting behoren tot de schulden en kredieten, waardoor de kans groot is dat ook u er mee te maken heeft. Meer informatie: BKR hypotheek

Banner 336x280

Schuld tegen limietbedrag

Houd er bovendien rekening mee dat een kredietverstrekker eventuele schulden altijd tegen het volledige limietbedrag mee zal wegen. Heeft u bijvoorbeeld een doorlopend krediet afgesloten en dient u nog €1.500 af te lossen? Indien u het krediet ooit heeft afgesloten met een limiet van €5.000 is dat het bedrag dat de bank aan zal houden, waardoor u eerst het volledige bedrag af dient te lossen om hier vanaf te komen. Dit heeft te maken met het feit dat u binnen een doorlopend krediet de mogelijkheid heeft om eerder afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

Schuld terugbetalen door hypotheek aanvragen

Wat is de looptijd van jouw hypotheek?

Zorg er daarom voor dat u eerst uw schulden terugbetaalt, voordat u een aanvraag voor een hypotheeklening doet. Wilt u toch al eerder een woning kopen? Ga dan na of u voldoende financiële ruimte heeft. Dit betekent dat u het hypothecair krediet dient te kunnen betalen, van het inkomen dat u overhoudt wanneer u de kosten voor de overige (mogelijke) kredieten hier van heeft afgetrokken. Houd er rekening mee dat de bank desalniettemin kritisch zal kijken naar mogelijke overige kredieten en bijvoorbeeld uw betrouwbaarheid op het gebied van aflossen en het betalen van de rente. Op onze website Hypotheekberekenen.nl vind u meer informatie over dit onderwerp.


Soorten hypotheken

Iedere koper van een woning heeft andere behoeften. Ieders financiële situatie is anders en niet iedereen hoeft een even groot bedrag te lenen. Dat is de reden waarom er verschillende formules bestaan voor leningen en hypotheken. In grote lijnen komt het er op neer dat u kunt kiezen tussen de traditionele lening met kapitaalaflossingen en een lening met een vaste looptijd. In het eerste deel van dit artikel vindt u een overzicht van de in ons land bestaande vormen van woonkredieten.

Klassieke hypotheekvorm

De zogenoemde klassieke hypotheken zijn de lineaire hypotheken en de Annuïteitenhypotheken. Deze hypotheken zijn te kenmerken aan diverse punten. Zo is er altijd een vaste einddatum. Daarnaast gebeurt de aflossing gedurende de looptijd. Helaas zijn deze hypotheken fiscaal minder gunstig en is er geen rendement op de aflossing. Toch heb je wel veel zekerheid bij de soorten hypotheken aangezien je van te voren afspreekt hoeveel je per maand aflost.

Annuïteitenhypotheek

Tijdens de looptijd van de annuïteitenhypotheek blijven de maandlasten gelijk. Er dient dus iedere maand hetzelfde bedrag betaald te worden. Wel is de samenstelling per maand anders. Zo dient er in het begin van het hypothecair krediet meer rente betaald te worden dan dat er kan worden afgelost bij de bank. Naarmate u door de jaren heen gaat wordt de rente die u betaald minder en kunt u meer gaan betalen voor de aflossing van uw huis.

Lineaire hypotheek

hypotheek aanvragen aan voordelige tarieven
Wat is een voordelige hypotheek?

Net als bij de Annuïteitenhypotheek dient er maandelijks een vast bedrag afgelost te worden. Ook bij deze hypotheek zult u het begin meer betalen aan rente dan u werkelijk kan aflossen voor uw huis. Door de jaren heen gaat u steeds minder rente betalen aangezien de lening van uw hypotheek krimpt. U krijgt dan ook de mogelijk om meer geld te betalen voor de aflossing van uw huis. Een van de nadelen van deze hypotheek aanvraag, is dat het fiscaal minder gunstig is.

Zoals eerder verteld zijn beide leningen niet bepaald gunstig, maar bieden wel zekerheid. Aangezien deze leningen niet aftrekbaar zijn, en daarom binnen box 3 vallen, worden deze leningen nog altijd afgesloten ook al is dit de laatste jaren wel minder geworden.

Spaarhypotheek

Een andere vorm is de spaarhypotheek. Het principe van deze leningvom is dat de lening niet geheel afgelost dient te worden. Aan het einde van de looptijd zit u dus met een restschuld. Voor het aanvragen van dit hypothecair krediet , wordt een contract afgesloten zodat u precies weet met welke restschuld u aan het einde van de looptijd van uw het hypothecair krediet zit. Deze restschuld kan afgelost worden met uw spaargeld, maar kan ook worden afgelost door een levensverzekering af te sluiten.

Een groot nadeel van deze hypotheek aanvragen, is het overlijdensrisico. Mocht u te komen overlijden dan is de restschuld van uw hypotheeklening voor uw nabestaanden. Het is dan ook slim om direct zoveel mogelijk van uw schuld af te lossen zodra u financieel sterk staat. De maandlasten van deze leningvorm, bestaan voornamelijk uit hypotheekrente en premie. Gedeeltelijk wordt deze premie vergoed door middel van een rente, het andere deel wordt gebruikt voor de levensverzekering. Het rentepercentage dat u ontvangt over uw spaarpremie is voornamelijk gelijk aan de hypotheekrente die u betaalt. Heeft u een lage hypotheekrente, dan ontvangt u ook een lage rente over uw spaarpremie. Valt uw hypotheekrente hoog uit, dan ontvangt u automatisch ook meer rente over uw spaarpremie. Het voordeel van dit hypothecair krediet is dat uw maandlasten niet te veel schommelen, wat erg gunstig kan zijn voor uw leefsituatie.

Levenhypotheek

Net als bij de spaarhypotheek zult u met een restschuld komen te zitten aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Bij een levenhypotheek wordt er gespaard voor de aflossing van uw huis. Dit geld wordt gespaard door middel van de belegging die voor u gedaan wordt. Aan het einde van de looptijd van deze lening, heeft u niet altijd de garantie op een hoge uitkering aangezien een belegging wel eens verkeerd kan lopen. Wel kunt u er zeker van zijn dat u aan het einde van de looptijd van het hypothecair krediet 60 tot 70 procent van uw schuld heeft afgelost. Dit bedrag kan uiteraard hoger komen te leggen, maar dit is afhankelijk van het rendement dat behaald wordt op de belegging.

wat zijn de voor en nadelen van hypotheek
Voor en nadelen hypotheek

Een variant van de levenhypotheek is de moderne levenhypotheek. Een voordeel van deze hypotheek is dat hij vrij flexibel is. De kapitaalverzekering die u afsluit bij het hypothecair krediet, kunnen naarmate van omstandigheden aangepast worden. Een kapitaalverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij de verzekeraar op de afgesproken datum een bepaald verzekerd bedrag uitkeert aan de verzekerde. Bij deze hypotheekvorm, dient er maandelijks een bepaalde premie betaald te worden voor de overlijdensrisicodekking en uw kapitaalopbouw. Bedrag dat u maandelijks over deze twee betaald kan variëren.

Daarbuiten is de hoogte van de overlijdensdekking afhankelijk van uw leeftijd en het kapitaal dat u gespaard dient te hebben voor u komt te overlijden. Des te hoger het kapitaal dat u gespaard hebt des te minder verzekeringspremie er voor nodig is. Naarmate de looptijd van deze hypotheek in zicht komt dient u ook minder te verzekeren aangezien u een kapitaal heeft opgebouwd. Hierdoor kan een gedeelte van de premie worden belegd om een nog groter kapitaal op te bouwen.

Beleggingshypotheek

Nog een andere hypotheekvorm, is de beleggingshypotheek. U legt maandelijks een bedrag in dat voor u belegd wordt in de hoop hier een hoog rendement op te behalen. De vrijheid die u heeft bij deze hypotheek spreekt mensen dan ook erg aan. Toch moet u goed nadenken voor u een beleggingshypotheek afsluit. Beleggen kan namelijk erg risicovol zijn en bij een laag rendement voor problemen zorgen. Bij dit hypothecair krediet maakt u gebruik van een beleggingsrekening, dus anders dan de levens- of kapitaalverzekering die u afsluit bij een levenhypotheek. Er dient dus geen premie betaald te worden aan de verzekeraar. De maandlasten van het hypothecair krediet bestaan voornamelijk uit hypotheekrente en beleggingsgeld. Bij een hoog rendement van dit beleggingsgeld kan de hypotheekrente vaak hiervan al betaald worden.

Een nadeel van een hoog rendement is het hoge risico dat u loopt. Bij een hoog rendement dient namelijk vaak risico genomen te worden met

hoe een beleggingshypotheek aangaan
Beleggingshypotheek

het beleggen. De kans bestaat dus dat u bepaalde maanden minder geld af kan lossen dan andere maanden.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aanvraag van een aflossingsvrije hypotheek, dient u geen rente te betalen. Uw maandlasten zullen dus laag vallen. Let er wel op dat de waarde van uw huis toereikend is om het hypothecair krediet af te kunnen lossen. Mocht u uw huis namelijk binnen 30 jaar niet af kunnen lossen, dan bestaat er de kans om uw hypotheekrenteaftrek te verliezen. Uw maandelijkse lasten kunnen dan flink stijgen na deze 30 jaar.

Besluit

Er zijn verschillende woonkredieten op de markt die allemaal hun voor- en nadelen hebben. Bij het kiezen van één van de hierboven besproken soorten van woningkredieten is het belangrijk dat u goed zicht hebt op uw eigen financiële situatie en dat u weet waar u aan toe bent wanneer u voor een bepaalde vorm van woonlening kiest. Bij twijfel vraagt u het best altijd meer informatie aan een onafhankelijk expert.

Verschillende types van leningen combineren

Bepaalde banken en kredietverstrekkers bieden niet alleen de hierboven beschreven vormen van woningleningen aan, maar bieden eveneens de mogelijkheid om bepaalde vormen van woningleningen met elkaar te combineren. Deze aanbiedingen zijn in het leven geroepen om tijdens de looptijd van een lening voor het verkrijgen of behouden van een woning rekening te kunnen houden met veranderingen in de financiële situatie van de ontlener. Zo is het logisch dat wanneer u nog jong bent en nog niet zo lang aan het werk bent, dat u dan over minder financiële middelen beschikt dan iemand aan het eind van zijn of haar loopbaan. Een starter beschikt nog niet over dezelfde anciënniteit en heeft met waarschijnlijkheid nog niet zoveel spaargeld opgebouwd. Meestal krijgt u dan de klassieke hypothecaire lening aangeboden met een lange looptijd. Hierbij gaat het zowel om kredieten met een vast maandelijks af te lossen bedrag als om leningen met een steeds dalend maandelijks af te lossen bedrag. Indien u zou gekozen hebben voor een combinatie met een lening zonder kapitaalaflossing, dan moet u er rekening mee houden dat u aan het einde van de vaste looptijd het volledige kapitaal in één eenmalige aflossing moet worden voldaan.

De voor- en nadelen van een hypotheek aanvragen

Bij de aankoop van uw nieuwe huis is het slim om met uw partner per hypothecair krediet goed te kijken naar de voor- en nadelen die komen kijken bij het soort hypotheek dat u afsluit. De leefsituatie van ieder gezin is namelijk anders en kan dus perfect worden afgestemd op de hypotheek die u afsluit. Een adviseur van de bank, of nog beter, een onafhankelijke adviseur kunt u daarmee prima helpen. Ze kijken namelijk niet alleen naar uw maandlasten en uw inkomen, maar ook wordt goed gekeken of u eventueel tegen problemen op kunt lopen aan het einde van de looptijd van uw afgesloten hypotheek. Als dit het geval blijkt te zijn wordt vaak verder gekeken naar andere soorten hypotheken of wordt gekeken hoe dit probleem verholpen kan worden.

Bent u niet zeker of u wel in aanmerking komt voor een woonkrediet? Laadt u dan bijstaand met financieel advies.

Een hypotheek aanvragen: de offerte

Mocht u geen belang hebben bij een adviseur dan kunt u een hypotheek aanvragen. Normaal gesproken is het slim om deze direct na de aankoop van uw huis aan te vragen. Dit kan bij diverse onafhankelijke websites waarbij u exact kunt vergelijken welke hypothecair krediet en hypotheekverstrekker het beste bij u past. U heeft natuurlijk ook de mogelijkheid om een hypotheekofferte aan te vragen bij de bank waarbij u aangesloten zit. U kunt precies zien welke voor- en nadelen de hypotheken van deze banken te bieden hebben en hoeveel het u precies gaat kosten qua eventuele rente.

Een hypotheek aanvragen is achteraf helemaal niet zo eenvoudig. Kijk van te voren dan ook erg goed welke hypotheeksoort het beste bij u past en bij welke bank u deze het beste af kunt sluiten. U zit tenslotte heel uw leven aan deze hypotheek vast en kan voor narigheden zorgen als alles niet helemaal naar wens verloopt.

Banner 728x90

Hypotheek aanvragen NEDERLAND
rente
Goedkopehypotheek.nlVanaf 2,8%Hypotheek rente
Hypotheek OversluitenHypotheek overschakelen naar voordeligere tarievenKLIK HIER
Zet de stap en schakel over naar een andere hypotheek
Hypotheek-Rentetarieven.nlLening al vanaf 1,10%Hypotheek vergelijken
Bekijk leningvoorwaarden

Hypotheek aanvragen BELGIE
min.max.rente
Hypotheken.be12500 euro400,000 euro2,40%Hypotheekwinkel.be
onafhankelijkadvies.beop aanvraagop aanvraagop aanvraagHypotheek 2e woning