Huizen en appartementen worden steeds duurder, maar de meeste onder ons zullen toch nog een eigen woonst kopen omdat het ook een goede investering is. Bijna elke aankoop van een eigen woonst gaat gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening. Waar dien je op te letten bij het afsluiten van een goede lening voor je huis of appartement?

Het gezinsinkomen

Het belangrijkste criterium bij het krijgen van een lening is je maandloon. Je kredietinstelling gaat er vanuit dat je een derde tot maximaal de helft van je gezinsinkomen maandelijks kan spenderen aan lopende leningen. Men zal dan ook willen weten


of je nog andere leningen of schuldvorderingen hebt lopen. Tenslotte gaat men na of je een historiek hebt als slechte betaler. Hiervoor hebben financiële instellingen een gemeenschappelijke databank die ze kunnen raadplegen. Tenslotte gaat men kijken naar de woonst zelf. Komt het aankoopbedrag overeen met de waarde van het gebouw en welk percentage van het aankoopbedrag dient er geleend te worden. Men gaat als het ware een risicoprofiel opmaken bij de kredietaanvraag. Kredietverstrekkers zijn sinds de financiële crisis voorzichtiger geworden en de kredietvoorwaarden worden nu veel stipter dan vroeger opgevolgd. U moet dus een hele weg afleggen voor het afsluiten van een hypothecaire lening.

De kostprijs van de hypothecaire lening

De rentevoet speelt natuurlijk een erg grote rol in de kostprijs van een hypothecaire lening. Maar ook de duurtijd is belangrijk. Als je de duurtijd van je lening verkort van 20 jaar naar bijvoorbeeld 15 jaar zal de kostprijs van je lening gevoelig zakken. Naast de rentevoet en de

Hypotheek
Hypotheek

duurtijd is ook de fiscale optimalisatie belangrijk. Soms is het voordeliger om langer te lenen om zo ook langer van het fiscaal voordeel te kunnen genieten. Ook het leenpercentage is belangrijk. Iemand die 100% van het aankoopbedrag leent zal een opvallend duurdere lening hebben dan iemand die maar 75% van het aankoopbedrag leent. Elke financiële instelling waar je een kredietaanvraag doet zal voor jou de voordeligste leningvoorwaarden opstellen waarbij al deze factoren een rol spelen.

Hypothecaire lening – Vast of variabel

Als de kortetermijnrente en de langetermijnrente gelijklopend zijn is er amper of geen verschil tussen een vaste of variabele rentevoet. Maar dit gebeurd echter zelden. Over de volledige looptijd van uw lening zal de variabele rentevoet voortdurend veranderen en meestal ligt deze lager dan bij een vaste rentevoet. Maar aan een variabele rentevoet blijft een belangrijk risico verbonden dat je enkel kan nemen indien er voldoende financiële speelruimte over blijft in je gezinsbudget. Over het algemeen kan je stellen dat een variabele rentevoet ongeveer 1 procent lager zal liggen dan een vaste rentevoet. 80% van de kredietnemers verkiest echter nog steeds een vaste rentevoet. Een variabele rentevoet is ook nog eens goedkoper indien hij jaarlijks herzien kan worden, dan wanneer hij om de 5 jaar herzien kan worden. Het risico is wel altijd beperkt omdat het percentage dat de rente kan stijgen geplafonneerd is en het percentage dat de lening kan dalen daarentegen, onbeperkt is. Bovendien kan de rentevoet niet tot in het oneindige stijgen.

Onderhandelen over je hypotheek

Veel mensen vragen zich af of er onderhandelingsmarge bestaat voor hun lening. Iedereen heeft immers een collega of buurman die een betere lening heeft kunnen vast krijgen. Wel, die marge bestaat wel zeker. Er is nog altijd een aanzienlijk verschil tussen de geafficheerde en de verkregen rentevoet. Maar het verschil zal nooit niet meer zijn dan 0,2% tot maximaal 0,5%. Maar minstens even belangrijk dan je rentevoet is de prijs die je betaald voor je schuldsaldoverzekering en je brandverzekering.

De financiële instelling of hypotheek aanbieders waarmee je onderhandeld zal misschien wel een toegeving doen op je rentevoet, maar durft dit al wel eens te compenseren op die bijhorende producten. je kan eveneens overwegen voor elk product naar een andere bank te stappen, waardoor je dan over minder middelen beschikt om mee te onderhandelen. Een te overwegen alternatief is de Immotheker ( www.immotheker.be ). Dit is geen kredietverstrekker, maar een tussenpersoon die jou helpt om steeds de voordeligste leningmix samen te stellen bij de goedkopere kredietinstellingen. Hier heb je gegarandeerd een goedkope leningmix in handen die je over alle mogelijke


kredietverstrekkers heen zonder onderhandelen kan samenstellen. Soms is het ook voordeliger om tijdens de looptijd van je lening van bank of product te veranderen. Dan dienen de voordelen echter wel aanzienlijk door te wegen om de kost dat dit met zich meebrengt te compenseren. Zo zal je niet alleen een wederbeleggingsvergoeding van 3 maand intrest moeten betalen en opnieuw naar de notaris gaan en akte- en registratiekosten moeten betalen.

Herfinanciering kan wel interessant zijn vanaf een daling van de rentevoet met 1%, maar ook de nog resterende duur van de lening speelt hierbij een rol. Het is bijvoorbeeld interessanter als je lening nog niet zo heel lang loopt.

Hypotheek Nederland

rente
Goedkopehypotheek.nlVanaf 2,8%Hypotheek rente
Hypotheek OversluitenHypotheek overschakelen naar voordeligere tarievenKLIK HIER
Zet de stap en schakel over naar een andere hypotheek
Hypotheek-Rentetarieven.nlLening al vanaf 1,10%Hypotheek vergelijken
Bekijk leningvoorwaarden

Hypotheek België

min.max.rente
Hypotheken.be12500 euro400,000 euro2,40%Hypotheekwinkel.be
onafhankelijkadvies.beop aanvraagop aanvraagop aanvraagHypotheek 2e woning
Het afsluiten van een hypothecaire lening
Getagd op: