We wonen in een van de rijkste landen ter wereld, maar toch liggen ook bij ons elke nacht duizenden mensen te piekeren over


hun schulden. Vaak schaamt men zich dat men de rekeningen niet meer kan betalen en laat men de situatie uit de hand lopen tot men geen uitweg meer ziet.

Indien je online geld wilt lenen, dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden zijn er gekomen omdat veel mensen geld leenden dat niet kon worden terugbetaald. Deze mensen belanden is heel wat financiële problemen met alle gevolgen van dien. Je huis of je gezin verliezen is dan ook het laatste waar je zit op te wachten. Om deze reden is er ook volgende brochure gekomen: Verstandig geld lenen – Autoriteit Financiële Markten of AFM. Daarnaast worden ook nog enkele handige websites en telefoonnummers vermeld die je kan contacteren moest je nog met vragen hebben over bepaalde onderwerpen. Deze informatie is volledig gratis en ook beschikbaar gesteld op de site van De-leningmakelaar.nl – 30 leningen vergelijken

In het rood

Financiële problemen komen vaker voor dan men denkt. Het is zeker niet alleen een probleem voor mensen met een minimuminkomen. Ook mensen met een hoog inkomen en tweeverdieners hebben vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak zijn er
persoonlijke leningen in het spel, of een doorlopend krediet of heeft men achterstand opgelopen in het betalen van rekeningen. Vaak is men belandt in een negatieve spiraal, waar maar geen einde aan lijkt te komen. De situatie is echter niet altijd even uitzichtloos als men op het eerste gezicht zou denken. Het is echter wel belangrijk om niet te lang te wachten en je financiële problemen zo snel mogelijk aan te pakken.

Opletten met kredieten

De ene lening is de andere niet. Een autolening is een totaal andere lening dan een lening om snel tekorten te overbruggen. Niet alleen het verschil in rente is belangrijk, maar ook de looptijd en het maandelijks af te lossen bedrag is van belang. Een lening is eerder een extra maandelijkse uitgave dan een bron van inkomsten. Teken in geen geval een contract dat men niet ten volle begrijpt. Veel mensen hebben verschillende kredieten tegelijkertijd lopen. Bekijk die bedragen nooit afzonderlijk, maar tel ze op en hou altijd rekening met de totaalsom. Een tweede lening aangaan om een eerste lening te kunnen terug betalen heeft vaak geen enkele zin. Als men uiteindelijk gaat uitrekenen wat men in het totaal aan interesten, zal men constateren dat men nog beter al zijn bezittingen verkoopt om de lening op tijd te kunnen terugbetalen.

Schulden aflossen

Men maakt best eerst een inventaris van de schulden. Kijk wat men kan verkopen om op korte termijn van alle schulden verlost
te geraken. Misschien is het nodig dat men de wagen van de hand doet of kleiner gaat wonen, abonnementen opzegt of meubilair verkoopt. Men zal het meubilair immers zelf duurder kunnen verkopen, dan de deurwaarder. Speel open kaart met de schuldeisers. Probeer onderling een regeling te treffen, waarbij men in ruil voor een kleine meerkost, tijd kan kopen om schulden terug te betalen. Het heeft in geen geval zin om weg te lopen van schuldeisers.

Budgetbeheer

Als men schulden heeft, zit er niets anders op dan aan een strikt budgetbeheer te doen. Dit wil zeggen dat men aan de hand van de vaste maandelijkse inkomsten zal moeten nagaan hoeveel geld men nog kan uitgeven. Vooreerst zijn er de vaste kosten, zoals de leningen, de huur en de energiekosten. Van het bedrag dat men naast de vaste kosten, maandelijks nog over kan houden, dient men een budget op te stellen waarmee men gedurende de ganse maand dient te eten en te leven. Het is het beste dit bedrag in een potje te bewaren en te delen door het aantal dagen per maand. Men probeert best wel minder uit te geven dan wat in het budget is voorzien, er zijn immers altijd onverwachte kosten. De ene maand is ook duurder dan de andere.

Eenvoudiger leven

Als men schulden heeft, wil dit altijd zeggen dat men boven zijn stand heeft geleefd. Men stapt dan best uit de dagelijkse routine en men kan beter proberen zo eenvoudig mogelijk te gaan leven, al is dat maar voor enkele maanden of jaren tot de financiële situatie zich heeft gestabiliseerd. Als men de wagen van de hand doet, zullen ook de bijhorende rekeningen voor taks, onderhoud en verzekering wegvallen. Het heeft niet altijd zin om een extra job aan te nemen, want vaak dient men


hierdoor ook meer belastingen te betalen. Men steekt beter meer tijd in het sparen van geld dan in het verdienen van extra geld. Met wat creativiteit kan men op elk vlak steeds veel geld besparen. Denk maar aan maaltijden, kleding en het doordacht omspringen met energie.

Deurwaarders en rechtbanken

In België
Als de deurwaarders langs beginnen te komen, begint de tijd echt wel te dringen. Uiteindelijk zal men dan een collectieve schuldenregeling moeten aangaan. Hierbij zal het gerecht een procedure opstellen dat de schuldenaar in staat moet stellen om zowel de schulden af te lossen als een menswaardig bestaan te leiden. Dit is de enige manier om te voorkomen dat er beslag wordt gelegd op het loon en de bezittingen van de schuldenaar. In functie van de gezinssituatie wordt het maandelijkse bedrag vast gesteld dat maandelijks betaald dient te worden aan de schuldeisers. Men mag dan uiteraard geen nieuwe leningen meer aangaan, geen huurcontracten meer tekenen en niets van zijn bezittingen verkopen, omdat deze als waarborg dienen voor de schuldeisers. Voor een collectieve schuldenregeling dient men zich te wenden tot de arbeidsrechtbank.

In Nederland
De rechter zal in Nederland in eerste instantie trachten een regeling te treffen met de schuldeisers, dit noemt men een minnelijk traject. De rechter beslist dan volgens de gezinssituatie wat men maandelijks overhoudt om van te leven. Dit minnelijk traject is wel niet wettelijk bindend. Dit wel zeggen dat de schuldenaar uit het traject kan stappen nog voor de schulden zijn afbetaald. Wel bindend is een wsnp regeling. Hierbij zal de rechter trachten de schulden binnen de 3 jaar weg te werken. De voorwaarden onder een wsnp zijn dan ook veel zwaarder en de voorwaarden strenger. Indien men dus de mogelijkheid heeft om te kiezen voor een minnelijk traject, dan dient men hier dus best geen tweemaal over na te denken.

Schuldsanering

Een volledige videoreeks van Arjan van Oirschot die het zelfde lot ondergaan heeft als u. Wat kunt u van deze videoreeks verwachten?

  • Meer dan 2 uur video uitleg
  • Verteld vanuit eigen ervaring en hoe je er door komt
  • Dit moet u niet doen
  • Wie gaat u helpen?
  • Leuk is het niet, wel makkelijk
  • 36 maanden advies om u erdoor te helpen

Hoe je schulden onder controle te houden
Getagd op: