Kiezen tussen aansprakelijkheid, verdediging of omnium verzekering

De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en de omniumverzekering zijn alle drie bekende termen voor de consument. In grote lijnen weten de meeste mensen wel wat deze termen inhouden, maar in de praktijk is het onderscheid tussen deze drie soorten van polissen niet zo duidelijk. Vele burgers denken dat het hier over synoniemen of gelijkwaardige verzekeringsproducten gaat, maar dat is allesbehalve het geval. In dit artikel leggen we uit wat deze vormen van juridische verzekeringen inhouden en wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze polissen.

BA – verzekering voertuigen

Het letterwoord BA staat voor burgerlijke aansprakelijkheid. De BA-verzekering in België wettelijk verplicht voor wie zich met de wagen op de openbare weg bevindt. Dit is dus een verzekering die in de meeste gevallen aan de auto waarmee u rondrijdt wordt gekoppeld. Soms maakt de BA-polis integraal deel uit van uw autoverzekering. Het is echter ook mogelijk om de uw autoverzekering en het BA-gedeelte bij een verschillende maatschappij af te sluiten. In de praktijk wordt dit soort van polis niet alleen voor auto’s afgesloten, maar voor alle voertuigen waarmee een bestuurder zich op de openbare weg begeeft. Zo is het ook mogelijk om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor een brommer of zelfs voor een fiets. Ook voor deze tweewielige voertuigen is de eigenaar verplicht om een BA-polis af te sluiten bij een erkende verzekeringsmakelaar.

Voor welke schade betaalt de BA – verzekering voertuigen?

Uiteraard kunt u beroep doen op uw BA – polis nadat u onverhoopt door uw eigen toedoen een ongeval hebt veroorzaakt met uw voertuig. De tegenpartij, in dit geval het slachtoffer wordt dan door uw verzekeringsmaatschappij vergoed voor de opgelopen schade. Een BA-verzekering vergoedt zowel materiële als lichamelijke schade. Hierbij moeten we denken aan de schade die u berokkende aan het voertuig van het slachtoffer, maar ook aan de lichamelijke schade die de andere bestuurder en de mogelijke passagiers opliepen ten gevolge van het ongeval.

Een BA-polis dekt zeer veel. Niet alleen de kosten die direct het gevolg zijn van het ongeval worden aan de tegenpartij uitbetaald, maar ook de secundaire schade wordt vergoed. In dit geval denken we aan periodes van afwezigheid op het werk die leiden tot loonderving, de kosten van geneeskundige zorgen en revalidatie. Zoals hierboven reeds aangegeven, geldt dit niet alleen voor de bestuurder van de andere wagen maar ook voor de inzittenden van de andere auto.

Indien je zelf schuld hebt aan het ongeval, betaalt de verzekeringsmaatschappij in geen geval de kosten en/of de schade die jij hebt opgelopen ten gevolge van het ongeval. Dit geldt voor zowel lichamelijke als materiële gevolgen.

BA of Burgerlijke aansprakelijk is de aansprakelijkheid dat je zelf draagt ten opzichte van een ander. Eigen schade wordt niet vergoed. Die kosten van de verzekering wil je zo laag mogelijk houden omdat je zelf geen aanspraak maakt op een vergoeding.

Kies je voor een Burgerlijke verdediging in de polis dan dekt deze de schade dat u geleden heeft door een derde. Deze dient duidelijk in de polis te zitten.

In welke landen is een Belgische BA – verzekering geldig?

De BA – polis die je voor je auto in België afsluit, is in principe geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte. Deze EER mag je echter niet verwarren met de EU-landen. Op de groene kaart die je krijgt na het afsluiten van de BA – verzekering, staat de volledige lijst vermeld van landen waar je polis geldig is.

Rechtsbijstandsverzekering

In principe is de term ‘rechtsbijstandsverzekering’ een woord dat zichzelf verklaart. U kunt beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering wanneer u iemand anders schade hebt berokkend of wanneer u zelf schade lijdt door toedoen van een derde persoon.

Men heeft diverse vormen van rechtsbijstand. Kiest u voor een BA met bijkomende een RB, dan dient u voor elk de algemene voorwaarden te lezen zodat u weet waarvoor u verzekerd bent. Krijgt u enkel de algemene voorwaarde van de BA voorgeschoteld? Vraag dan zeker achter de algemene voorwaarde van de RB. Want wanneer u het factuur heeft betaald, ook al ondertekend u niets – bent u akkoord gegaan met beide algemene voorwaarden wat in dit geval het product is dat u aankoopt.

De rechtsbijstandsverzekering zorgt ervoor dat u juridische bijstand krijgt om uw rechten te verdedigen, ook als het tot een rechtszaak komt. Het hoeft echter niet zover te komen om beroep te kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekering. U kunt indien u over een rechtsbijstandspolis beschikt ook op voorhand juridisch advies inwinnen bij de verzekeringsmaatschappij voordat u daadwerkelijk in een dispuut betrokken bent. Wie een dergelijke polis afsluit, geniet bijgevolg van een aantal rechten.

Daartegenover staan echter ook plichten. Zo bent u verplicht om aan uw verzekeraar door te geven welke factoren eventueel een invloed zouden kunnen hebben op het risico dat u in een juridisch dispuut verwikkeld raakt. Verder dient u een geschil meteen te melden van zodra u er weet van heeft, of indien mogelijk, vanaf het moment van het ontstaan van het juridisch geschil. Indien een geschil nog niet formeel bestaat, maar er grote kans is dat u in een geschil verwikkeld raakt in de nabije toekomst, dan doet u er best aan om uw verzekeringsmaatschappij of makelaar hiervan in te lichten.

Welke juridische bijstand krijgt u in geval van een dispuut?

In elk geval zullen de juristen van de verzekeringsmaatschappij uw rechten verdedigen. Hoe dit gebeurt, wordt beschreven in de rechtsbijstandspolis die u hebt afgesloten. Dit wil niet zeggen dat het meteen tot een rechtszaak komt. In de eerste plaats zal onderzocht worden of het juridisch meningsverschil niet door een minnelijke schikking kan worden geregeld. Soms is een rechtszaak niet te vermijden. In dit geval, worden de kosten van het geding al naargelang de polis die u hebt afgesloten, geheel of gedeeltelijk terugbetaald. U wordt verdedigd door een advocaat die u ofwel krijgt toegewezen door de verzekeringsmaatschappij of door een advocaat van uw eigen keuze. Dit is wederom afhankelijk van wat in uw polis staat vermeld. Indien van toepassing, kunt u ook beroep doen op experts die gespecialiseerd zijn in het soort van dispuut waarin u verwikkeld bent. Mocht u, ondanks al deze juridische bijstand, de zaak toch verliezen, dan betaalt de rechtsbijstandsverzekeraar ook de kosten die de tegenpartij maakte om zich te laten bijstaan door een advocaat of een expert.

Voor welke soorten van disputen kunt u beroep doen op een rechtsbijstandsverzekering?

Hoewel een rechtsbijstandsverzekering meestal in verband wordt gebracht met een autoverzekering of een familiale verzekering, kunt u dit soort van polis ook loskoppelen van deze bekende polissen.

Een RB van 40 EUR per jaar is niet gelijk aan een RB van 700 EUR per jaar. Lees duidelijk in de algemene voorwaarde waar u tegen verzekerd bent. Weet u niets af van verzekeringen, ga dan zeker naar een makelaar voor een één op één gesprek. Leg duidelijk uw noden uit.

Zo kunt u, of uw familieleden, indien u verzekerd bent door een rechtsbijstandsverzekering ook bijgestaan worden in de volgende gevallen: bij lichamelijke schade of zelfs na uw overlijden, in geval u voor de rechtbank dient te verschijnen (met inbegrip van het Assisenhof), een dispuut met een overheid, bij echtscheiding, bij een arbeidsgeschil, een familiale ruzie, materiële schade door derden, bij onenigheid over een erfenis en zelfs bij problemen met een uitkerende instantie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft een goed beeld van de dekking in de breedste zin van de betekenis van een rechtsbijstandspolis.

Let wel: een algemene rechtsbijstandsverzekering die geen deel uitmaakt van een familiale verzekering, een autoverzekering of een brandverzekering, zal geen kosten voor schade uitbetalen die tot de bevoegdheid van deze verzekeringen valt.

U kan een rechtsbijstand verzekering ook afsluiten voor uw zaak. In dit geval altijd de Algemene voorwaarden goed doornemen. Heel dikwijls kiest u bij een kantoor een BA zaak en een RB maar zijn beide niet bij dezelfde makelaar genomen. Als voorbeeld: U gaat naar Liantis en kiest voor een BA en RB. Zij sluiten een BA af bij AG insurance die op hun beurt samenwerken met Providis voor de RB. Lees dus niet alleen de Algemene voorwaarde BA van AG insurance maar ook de Algemene voorwaarde die Providis stelt!

De omniumverzekering

Een omniumverzekering is bij het grote publiek bekend als een autoverzekering die in geval van een ongeluk alle schade vergoed, ook al bent u als verzekeringsnemer de veroorzaker van het ongeval. De omniumverzekering is in België geen verplichte verzekering. In die zin is een omniumpolis een vorm van aanvullende verzekering. Het woord omnium doet vermoeden dat u letterlijk tegen alle schade bent verzekerd, terwijl dit in de praktijk niet altijd het geval is. Waartegen u verzekerd bent, hangt af van wat er in uw polis geschreven staat. Zo bestaan er verschillende soorten van omniumverzekering.

De omnium dekt uw eigen schade en niet de schade van het slachtoffer of benadeelde.

De kleine of mini omniumpolis

Dit is een pakket dat u zelf in overleg met uw verzekeraar kunt samenstellen. Zo kunt u zelf bepalen voor welke risico’s u een aanvullende verzekering wenst te nemen. Brand, diefstal, glasbreuk, de gevolgen natuurrampen en schade die je zelf hebt veroorzaakt zijn de meest voorkomende voorbeelden van risico’s die in zulke aanvullende kleine omniumpolis worden opgenomen.

De volledige of full omniumpolis

Met deze formule wordt de omniumverzekering bedoeld die alle risico’s met betrekking tot uw auto dekt. Meestal wordt voor deze formule gekozen bij de aankoop van een nieuwe wagen. In deze polis staan echt alle risico’s beschreven. Zo bent u in alle gevallen verzekerd, ook al bent u zelf 100% schuldig aan het veroorzaakte ongeval. Ook vandalisme is opgenomen in de full omniumverzekering. Belangrijk om weten is dat indien uw auto totaal vernield is, hetzij door een ongeval, hetzij door vandalisme, u steeds de dagwaarde van uw voertuig uitbetaald krijgt. Dit is de reden waarom vele automobilisten ervoor kiezen om enkel de eerste jaren dat ze met een nieuwe auto rijden hun voertuig full omnium te laten verzekeren. Nadien schakelen de meeste mensen over naar een kleine omnium, maar er zijn verzekeraars die een tussenoplossing aanbieden.

De omnium na drie jaar

Algemeen wordt vastgesteld dat wanneer een auto ouder is dan drie jaar, het niet loont om een full omniumverzekering te nemen. Tegelijk kan het voorkomen dat een kleine omnium dan weer te weinig waarborgen biedt. Er bestaan verzekeringsmaatschappijen die op deze behoefte inspelen door een omniumpolis aan te bieden voor auto’s die ouder zijn dan drie jaar maar nog geen vijf jaar geleden in het verkeer werden gebracht. Hierover kunt u meer te weten komen bij uw verzekeringsmakelaar.

Last but not least:

De franchise: de meeste omniumverzekeringen werken met een franchisebedrag. Ook hier luidt onze raad: vraag meer informatie bij uw verzekeringsmaatschappij of makelaar!

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsbijstandverzekering

Het verschil tussen Burgerlijke aansprakelijkheid (BA), rechtsbijstandsverzekering (RB) en omniumverzekering?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *