De spaarboekjes brengen weinig geld op maar dat is wat wij als gewone burger het beste kennen. Toch kan het investeren in een beleggingsfonds een goed alternatief zijn wanneer men niet genoeg geld heeft om te investeren in vastgoed bijvoorbeeld. 

Wat is een beleggingsfonds?


Zie het als een grote pot geld waar jij eveneens een bijdrage in kan leveren. Voor die bijdrage krijg jij dan een deelbewijs. De fondsbeheerder zal dan dit geld – afhankelijk in welke pot jij geld gestoken hebt – dit geld gaan beleggen in aandelen, obligaties of andere. Jij hoeft dus zelf geen tijd te investeren om uit te zoeken waarin jij het geld het best zou beleggen. De fondsbeheerder zorgt voor een mooie spreiding door het geld niet in één type aandeel of obligatie te investeren maar bijvoorbeeld in minstens 30 waarden. Op die manier wordt het risico op rente en kapitaalverlies drastisch verminderd.

Type beleggingsfonds

De fondsen kan men indelen volgens de activa waarin belegt wordt:

 • Obligaties
 • Aandelen
 • Gemengde fondsen (obligaties en aandelen)
 • Vastgoedfondsen
 • Kapitaalgarantiefondsen
 • Cashfondsen (termijnrekeningen en kortlopende schuldpapier)

Op een hoger niveau kan men de fondsen ook indelen volgens een distributie- en kapitalisatiefonds. Bij een kapitalisatiefonds worden de interesten en dividenden weder belegt. Dit tegenover een distributiefonds waarin de dividenden worden uitgekeerd aan de hand van deelbewijzen.

Is je kapitaal in een beleggingsfonds gegarandeerd?

Het is zo dat het best mogelijk is dat je al je geld kwijtspeelt omdat de meeste geen kapitaalgarantie bieden. Dat geldt vooral wanneer men belegt in aandelen. Het bestaat wel maar dan moet je effectief kiezen voor een kapitaalgarantiefonds. Er bestaan ook fondsen die je kunnen garanderen dat je minstens je eigen kapitaal of een percentage daarvan terug krijgt.

Aansluiting zo geregeld?

Het grote voordeel is dat je met een beperkt bedrag in een beleggingsfonds kan instappen. Zo kan je reeds met 100 euro instappen hoewel bepaalde fondsen minstens 1000 euro instapkapitaal eisen.

Een ander voordeel is dat je makkelijk uit een beleggingsfonds kan stappen zoals bij beveks en sicavs. Kies je toch voor een gesloten fonds, dan kan men enkel de deelbewijzen verkopen.


Wat brengt een fonds op?

Dat is natuurlijke altijd de leuke vraag hoewel men er wel moet bij stil staan dat er altijd kosten aan verbonden zijn (beurstaks, belastingen, instapkosten etc.). Wel is het zo dat obligatiefondsen iets minder opbrengen maar deze bieden meer garantie op kapitaalbescherming (niet 100%)!. Kies je voor aandelenfondsen, kan je veel omzet genereren maar dit is de laagste vorm van kapitaalbescherming.

Zo komen we tot de conclusie dat volgende beleggingsfonds:

 1. een obligatiefonds een rendement heeft van  3,5% tot 4% bruto,
 2. een gemengd fonds een rendement heeft van ongeveer 5% tot 7% bruto,
 3. en een aandelenfonds een rendement heeft van ongeveer 8% tot 10%

Zo kan een wereldaandelenfonds tot wel 14% bruto opbrengen. De vraag is natuurlijk of men het risico neemt.

Kosten van fondsen

rendement beleggingsfondsVeel verdienen is natuurlijk leuk maar er zijn altijd kosten aan een fonds verbonden: instapkosten, uitstapkosten, bewaarkosten, jaarlijkse beheerskosten.

Instapkosten

De instapkosten van een beleggingsfonds zijn heel variabel. Die kunnen variëren van 0% tot 3% maar ga hier zeker nooit boven. Vele weten dit niet maar de instapkosten zijn dikwijls bespreekbaar.

Soms wordt er ook wel een vast bedrag gevraagd.

Uitstapkosten

De uitstapkosten voor een beleggingsfonds is meestal gratis behalve bij fondsen met kapitaalbescherming en kapitaliserende fondsen.

Bewaarkosten

Online banken vragen geen bewaarkosten. Koop je in bij een fonds dat niet van de bank zelf is, kan je soms 0,2% bewaarkosten betalen. Let hier dus voor op.


Beheerskosten

Afhankelijk van het type fonds, zijn de beheerskosten verschillend:

 • Aandeelfondsen: 1% – 2%
 • Obligatiefondsen: 0,5% -1%

Toch zal je voor de jaarlijkse beheerskosten geen afrekening krijgen. Ze worden onmiddellijk verrekend in de koers.

Laat daarom door de bank de  TER of Total Expense Ratio bereken. Hierin zouden alle kosten moeten verwerkt zitten. Opgelet. Uw belastingaandeel zit er natuurlijk niet in. Dat moet u aan moedertje staat afgeven.

Belastingaandeel op uw fonds

Verdient men geld, dan zal men hier altijd belasting op moeten afdragen in de vorm van roerende voorheffing en meerwaardetaks. De roerende voorheffing wordt onmiddellijk afgehouden en door de entiteit die de winsten uitkeert, onmiddellijk doorgestort naar de staat. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.

Onder de meerwaardetaks vallen de obligatiefondsen en gemende fondsen en bedraagt 25%. Voor gemengde fondsen betaal je enkel meerwaardetaks op de obligatierente en niet op die van de aandelen.

meerwaardetaks beleggingEnkel wanneer voor minstens 75% aan aandelen belegt, ben je voorlopig nog vrijgesteld van de meerwaardetaks.

Bestaat je beleggingsfonds uit enkel aandelen, dan betaal je op dit moment nog geen belastingen aan de staat.

Kapitalisatie- of distributiefonds?

In principe is een kapitalisatiefonds voordeliger dan een distributiefonds aangezien je slechts 1,32% beurstaks betaalt in plaats van 25% roerende voorheffing op een distributiefonds.

 Goed fonds kiezen?

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsonderzoek: http://www.morningstar.be/

Geld steken in een beleggingsfonds??