Geld lenen zonder rente – is het mogelijk?

Een krediet zonder rente is mogelijk, er zijn verschillende manieren waarop u geld kunt lenen zonder dat u daar rente over hoeft te betalen. In dit geval praten we niet over leningen zoals het doorlopend krediet of de persoonlijke lening. Als u geld wilt lenen zonder rente is het aller eerst


aan te raden om in uw naaste omgeving te kijken of u geld kunt lenen. Dat is de meest voordelige en renteloze wijze voor geld lenen zonder rente.

In de meeste gevallen is dit echter niet aan te raden. In de praktijk blijkt dat hier vaak onenigheid door ontstaat. Lenen van familie of vrienden kan de band voor de toekomst bepalen. Bij het niet nakomen van de afspraken is de kans groot dat er een conflict tussen u en uw naaste ontstaat.

 geld lenen zonder rente mogelijkheden

Welke leningen zijn zonder rente?

Een andere renteloze vorm van lenen zijn Cashper.nl. Dit zijn relatief kleine bedragen van doorgaans €100,- tot €800,- Bij deze minileningen betaald u geen rente maar servicekosten. Stel: u leent een bedrag van €800,- tegen een maximale looptijd van 45 dagen, dan betaald u over die 45 dagen €13,81 servicekosten. U betaald na 45 dagen dus €831,81 terug aan de kredietverstrekker. Het geld staat in de meeste gevallen binnen 24u na goedkeuring van de aanvraag op uw rekening.

Het is wel van belang dat dit bedrag binnen de vooraf afgesproken looptijd wordt afgelost, indien u hier niet aan voldoet komt er wel rente bij kijken. Deze rente zal veel hoger liggen dan de servicekosten. U kunt deze rente beschouwen als een boete voor het niet tijdig aflossen.

Welke minileningen zijn er?

Als u geld wilt lenen zonder rente kunt u bij de volgende minilening aanbieders een offerte aanvragen:

Ferratum.nl

Caspher.nl

Let er wel op, geheel zonder kosten zijn deze leningen niet! U betaal dan geen rente over de lening, er worden wel kosten in rekening gebracht voor het gebruik maken van deze diensten. Ook is het niet mogelijk om een renteloze lening aan te vragen als u:

Uitzendkracht bent

ZZPer bent

Een uitkering heeft

Geen werk of vast inkomen heeft

U dient minimaal €1100,- te verdienen

Lenen zonder rente verstandig?

Wilt u lenen zonder rente? U heeft daar een aantal verschillende mogelijkheden voor, al is het vandaag de dag natuurlijk niet mogelijk om u tot een van de banken te wenden. Zij proberen winst te maken op basis van de leningen. De bank zal het risico van de lening inschatten en u op basis daarvan een bepaalde rente voorstellen. Wilt u geld lenen zonder rente? Dan zal u op zoek moeten naar een van de alternatieven en kunt u de banken in ieder geval links laten liggen.

Verleden

Dat is aan de andere kant overigens niet altijd zo geweest. Een paar honderd jaar geleden kon u lenen zonder rente, omdat de banken het destijds moreel onverantwoord vonden om u kosten aan te rekenen voor het uitlenen van geld. Het was toen heel


gebruikelijk om u de mogelijkheid te bieden bepaalde uitgaven te doen, op basis van een bedrag dat u later weer terug zou betalen. Vandaag de dag werkt het geld lenen zonder rente een stuk minder gemakkelijk en is het wat dat betreft van belang om hier rekening mee te houden.

Andere kosten

Kunt u bij een bank of andere kredietverstrekker lenen zonder rente? Probeer dan na te gaan of er sprake is van andere vormen van kosten, aangezien die vaak goed verborgen worden gehouden. Krijgt u bijvoorbeeld het volledige bedrag dat u leent op uw rekening gestort en is er sprake van administratiekosten? Ook komt het voor dat u voor een borgstelling dient te zorgen. U kunt die krijgen van bekenden, of hiervoor betalen bij een commerciële instelling. Ook dit zijn kosten, waardoor het geld lenen zonder rente in dat geval uiteindelijk alsnog wat duurder uit kan vallen en dit niet altijd een goede keuze is.

Vrienden of familie

Geld lenen zonder rente kunt u het best bij vrienden of familie, aangezien u hen goed kent en zij over het algemeen geen winst willen maken op het moment dat ze u helpen. Probeer tot een onderlinge afspraak te komen over het bedrag en de termijn waarop u het terug zal betalen, maar vergeet niet dat het verstandig is om alles op papier te zetten. U zorgt er daarmee dat er geen onduidelijkheid zal ontstaan en u de mogelijkheid heeft duidelijk te maken wat u overeen bent gekomen. Het geld lenen zonder rente lijkt wellicht vrijblijvend, maar is dat aan de andere kant natuurlijk niet.

Schenkingen

Houd er bovendien rekening mee dat het geld lenen zonder rente gevolgen kan hebben voor de belastingdienst. Op het moment dat familie of vrienden u een bepaald bedrag lenen zijn zij voor de wet verplicht om u een marktconforme rente aan te rekenen, om de banken niet in de weg te zetten. Doen zij dit niet? Dan is er sprake van een schenking. U mag maximaal slechts een bepaald bedrag aan anderen schenken, waardoor het geld lenen zonder rente geld kan kosten indien u boven de limiet voor schenkingen uit zal komen.

Geld lenen zonder rente