Het verschil tussen belastingvermindering en fiscaal aftrekbaar voordeel

fiscale voordelen zelfstandigeAls zelfstandige heb je heel wat financiële voordelen. We dienen hier een onderscheidt te maken tussen fiscaal aftrekbare posten en belastingvermindering.

Bij een belastingvermindering heb je fiscaal voordeel op de totale belasting die je betaalt. De belastingvermindering is het bedrag dat je kan aftrekken van de totaal te betalen belastingen. Heeft u 100 euro belastingvermindering? Dan betaalt u uiteindelijk ook 100 euro minder belastingen. Enkele voorbeelden van een zaken die als een belastingvermindering kunnen worden opgegeven: Langetermijnsparen, PWA cheques, isolatiepremies en dergelijke

Een fiscaal aftrekbare post daarentegen is een bedrag dat je aftrekt van het belastbaar inkomen. U verkleint hierdoor het belastbaar inkomen waardoor u in een lagere belastingschijf terecht komt en/of uiteindelijk minder belastingen betaalt. Wel is het zo dat de financiële voordelen in dit geval niet in verhouding zijn tot de aftrek. Als u een fiscaal voordeel heeft van 100 euro op het belastbaar inkomen, is het uiteindelijke voordeel kleiner dan 100 euro (40 euro bv.). Deze fiscaal aftrekbare posten zijn dan ook de echte beroepskosten die hiervoor kunnen gebruikt worden. Voorbeelden van werkelijke beroepskosten zijn: sociale bijdragen, huurkosten, telefoonkosten, administratieve kosten, polis gewaarborgd inkomen, de kosten van je boekhouder en dergelijke meer…

Welke fiscale voordelen zijn er voor zelfstandigen/zzp?

Om recht te hebben op bepaalde voordelen dienen de kosten te voldoen aan bepaalde eisen:

  • Men moet een bewijs kunnen voorleggen dat men de kosten daadwerkelijk voor de zaak gemaakt heeft,
  • De kosten moeten in hetzelfde jaar gemaakt zijn waar je ze wilt ingeven als fiscaal voordeel,
  • De kosten die men maakt hebben betrekking op het onderhouden van het belastbaar inkomen,
  • Natuurlijk moeten de kosten betrekking hebben op je zakelijke activiteit.
Taxshelter voor startende ondernemingen

Met startende ondernemingen bedoelen we ondernemingen die jonger zijn dan 4 jaar. De aandeelhouders of vennoten kunnen slechts eenmalig genieten van een belastingvermindering van 30%. Micro-bedrijven (maximale omzet van 700.000 EUR) kunnen genieten tot zelfs 45% belastingvermindering. Voor meer informatie kan je terecht bij Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Regeling Research & Development Aftrek (RDA)

De financiële kosten van research en  development (R&D) kunnen verlaagd worden met een regeling wat men noemt: WBSO.  Met behulp van deze regeling kan je de loonkosten van deze researchmensen mee onderdrukken. Met deze regeling kan je wel tot 60% van de kosten drukken wanneer je minstens 500 manuren op R&D hebt staan. Voor minder uren kan er gebruik worden gemaakt van een forfaitair kostenbedrag.

MKB-winstvrijstelling

Voor deze regeling gelden slechts weinig normen. Bijna iedereen kan er van genieten. Het levert je een voordeel op van 14% over de gemaakte winst. Dat wil zeggen dat op 1000 euro belastbaar inkomen, slechts 860 euro wordt belast.

Aankoop van bedrijfswagen

Op dit moment wordt de aankoop van bedrijfswagen nog gestimuleerd maar de vraag is hoelang nog. De wetgeving hieromtrent ligt serieus onder vuur.  De kosten van leasing kunnen alvast fiscaal afgetrokken worden van het belastbaar inkomen.

Kosten afschrijven

Heeft u een bedrijfspand gekocht, dan kunnen de onkosten van uw lening afgetrokken worden van het belastbaar inkomen. De kosten van het pand wordt natuurlijk per jaar is schijven afgeschreven.

Voor een zakelijke lening, kan u terecht op de website: Zakelijkgeld.nl

Hieronder volgt een klein overzichtje met de kosten die die kunnen afgeschreven worden:

fiscale aftrekposten afschrijvingen

Meer informatie omtrent zakelijke leningen vindt u op onze website.

Trouw of ga samenwonen als koppel

Werkt je partner reeds mee in de zaak? Dan kan het interessant zijn om fiscaal partner te worden. Deze partner dient wel minstens 525 uren in de zaak mee te helpen. In dat geval kunnen bepaalde financiële posten verschoven worden zodat elke partij in een zo laag mogelijke belastingschijf terecht komt. Hierdoor betaal je uiteindelijk gezamenlijk minder belastingen.

De FOR of Fiscale oude dagreserve

Om te kunnen sparen voor het pensioen, kan er een gedeelte van het inkomen gereserveerd worden voor later. Ruwweg is dat ongeveer 10% van het inkomen. Zet men een deel dat bedrag om in lijfrente, wordt het bedrag fiscaal aftrekbaar.

Vrije beroepen en kosten

Bij vrije beroepen liggen de spelregels iets anders. Daar kan men kiezen voor een forfaitaire kostenaftrek. In dit geval wordt er een percentage van het beroepsinkomen afgetrokken.

Verhuis het bedrijf naar een ander land

Men kan ook meer geld verdienen door het bedrijf in een ander land op te starten. Zo zijn landen als Bulgarije (10%), Macedonië (10%), Cyprus (12,5%) erg in trek door de lage belastingdruk die er heerst.

Fiscale voordelen voor zelfstandigen: 9 tips

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *