Het kan zo zijn dat u de mogelijkheid heeft een lening vervroegd terug te betalen, hiermee zorgt u er voor dat u minder lasten heeft en ook wat rustiger adem kan halen. Maar hoe gaat het terug betalen voor de afgesproken datum te werk?


Soort lening vervroegd terugbetalen?

Per soort lening gaat het natuurlijk anders te werk om de lening vervroegd terugbetalen: heeft u een persoonlijke lening, een doorlopend krediet of een hypotheek die u vroeger wilt aflossen? In ieder geval heeft iedereen het wettelijk recht om een lening vervroegd terug te betalen.

–>Hypotheek

–>Autolening

–>Persoonlijke lening

–>Doorlopend krediet

–>Renovatielening

Bij een persoonlijke lening gelden uiteraard andere regels dan bij een doorlopend krediet of een hypotheek. Als u een lening hebt afgesloten die lager is dan 40000 euro, heeft u het recht om het vervroegd terug te betalen. Mocht u voor meer hebben geleend, ligt dat aan de leenovereenkomst. U kan zelf contact zoeken dan en kijken wat er mogelijk is met het bedrijf waar u een lening hebt afgesloten.

Het vervroegd terugbetalen van een persoonlijke lening betekent wel een verlies in rente voor de banken, dus het kan zo zijn dat het vervroegd afbetalen ook geld kost. De kosten hiervan liggen erg aan de looptijd van het contract. Als er een zeer korte tijd verstreken is zal het te betalen bedrag dat u naast de lening moet betalen maximaal 5% van de totale leensom kosten. Hoe langer de looptijd, hoe minder % u over de totale leensom moet betalen, tot een bepaald punt waar het niks kost.


Lopend krediet

Bij een lopend krediet heeft u altijd de mogelijkheid het vervroegd terug te betalen. Het mooie hiervan ook is dat er geen extra kosten aan vast zitten. Een doorlopend krediet is simpelweg af te lossen door het verschuldigde bedrag naar de bank over te boeken. Via de telefoon of het internet moet u het krediet dan op heffen.

Hypotheek

De woonbonus is afgeschaftUiteraard heeft u ook de mogelijkheid de hypotheek vervroegd af te lossen. Dit gebeurt allemaal via de bank en de bedrijven waar u mee gewerkt heeft. Met bedrijven bedoelen we vb. Immotheker, Hypotheekwinkel en anderen. Zij zijn uw contactpersoon tussen de bank en uzelf.

Op het moment staan de leenrentes historisch laag. En met historisch laag bedoelen we onder de 1% (onder voorwaarden). Dit zal ongetwijfeld voor een grotere verkoop van woningen in zowel België als Nederland gezorgd hebben. Daarbij heeft de Belgische overheid een nieuwe maatregel getroffen door de woonbonus permanent af te schaffen. Deze zal in voegen treden vanaf 2020.

We herbekijken daarom even waarom het interessant zou zijn om toch die lening vervroegd af te betalen. Een vervroegde terugbetaling kan op verschillende manieren gebeuren. Er bestaan verschillende scenario’s:

  1. U betaald per maand meer hypotheek af zodat de leentermijn ingekort wordt.
  2.  U heeft gespaard en kan een deel van het totale bedrag vervroegd terugbetalen.
  3. U heeft bijvoorbeeld geërfd of een groot bedrag bij elkaar gespaard en kan de woning in een keer afbetalen.

In het eerste geval zou een ingekorte leentermijn u op op lange termijn meer financiële zekerheid kunnen bieden. Stel dat u op latere leeftijd een ongeval krijgt of ziek wordt, dan moet u het misschien met minder geld doen. Wanneer de hypotheeklening op dat moment zou afbetaald zijn, kan u dat heel wat lasten besparen. Door het kapitaal versneld af te betalen, betaalt u uiteindelijk ook minder interesten. De lening zal op de ganse termijn goedkoper uitvallen.

Anderzijds heeft een verkorte leentermijn voor gevolg dat u minder financieel voordeel haalt. Want wie van de woonbonus nog kan genieten, betaalt u op het einde van de rit minder rente terug dan voorzien. Heeft u geen recht op een woonbonus, dan kan het zeker interessant zijn om de leentermijn in te korten wanneer dat financieel haalbaar is.

———————

In het tweede geval blijft de leentermijn hetzelfde maar dalen de maandelijkse afbetalingen. In dat geval is er een bijkomend voordeel dat u per maand niet alleen minder betaald maar dat ook de premie van de schuldsaldoverzekering daalt. Daarbij kan u maandelijks meer sparen wat u wat meer financieel voordeel biedt. Afhankelijk van het geleende bedrag en de hypotheekrente kan het zelfs zijn dat met de woonbonus er helemaal niets veranderd voor u. U kan blijven genieten van de maximale voordelen die de woonbonus te bieden heeft (aangezien de looptermijn niet is ingekort). Daarbij betaald u op het einde van de rit minder interesten. Op 20 jaar kan dat een aanzienlijk aandeel zijn. Het is op dat moment beter de lening vervroegd af te betalen dan het spaargeld op een spaardepot te zetten!

Een lening vervroegd af betalen kan interessanter zijn dan je geld op een spaarboek te laten staan.

Anderzijds kan een vervroegde terugbetaling er wel voor zorgen dat men minder spaargeld opzij heeft staan. Zorg steeds dat u voldoende reserve op de bank heeft staan voor eventuele noodsituaties.

———————-

In het derde geval is deze optie enkel interessant wanneer men ook effectief deze geldreserve heeft en meer. Betaal nooit uw huis in een stuk af wanneer er geen extra spaarpot is. Ook vallen de voordelen van de woonbonus weg. Het beste is dat men een simulatie laat maken, welke strategie de beste optie is. Ben je aangesloten bij een hypotheekwinkel, dan kan men makkelijk hiervan een simulatie laten maken. Ook een financieel adviseur kan je hierin bijstaan. Vergeet ook de wederbeleggingsvergoeding niet. Dit is een bedrag dat de bank eist wanneer men een bepaald bedrag vervroegd terugbetaald. Een wederbeleggingsvergoeding bedraagt in België 3 maanden interesten. Dat bedrag is meestal te verwaarlozen ten opzichte van de interesten die men daarmee uitspaart. Bij sommige banken is het wel mogelijk om jaarlijks een bepaald bedrag (rond de 7%) vervroegd terug te betalen zonder dat men hierop een wederbeleggingsvergoeding moet betalen.

Daarnaast dienen we ook nog rekening te houden met het feit of we hypotheeklening hadden met vaste of variabele rente. Dit zal in bepaalde mate natuurlijk ook het bedrag van terugbetaling bepalen.

Update 18/11/2019

Lees ook het artikel: Een langlopende hypotheek brengt geld op!

Het totale bedrag van terugbetaling

Het totale bedrag dat u uiteindelijk zal moeten terugbetalen, is afhankelijk van een aantal factoren:

  • Het totaal openstaand kapitaal: bij de meeste leningen vangt men aan met de terugbetaling van de rente, en slechts een klein deel kapitaal. Hoe langer de lening loopt, hoe meer kapitaal je uiteindelijk gaat aflossen.
  • Daarbij rekent de bank nog de intrest van de komende drie maanden.

De Europese richtlijnen zijn als volgt:lening vervroegd terugbetalen

  • 0,5% van het bedrag dat je te vroeg aflost, als de lening nog maximaal één jaar loopt
  • 1% van het bedrag dat je te vroeg aflost, als de lening nog minimaal een jaar loopt

Dit wordt ook wel eens de wederbeleggingsvergoeding genoemd.

Het is vooral voordelig wanneer de lening nog een hele tijd loopt aangezien ander de kosten die er bij komen kijken, hoger zijn dan de winst die men er uithaalt bij het vervroegd terugbetalen van de lening. Dikwijls is de wederbeleggingsvergoeding ook afhankelijk van uw relatie met de bank, met de economische toestand en het beleid van de bank.

Een lening vervroegd terugbetalen