hoe een groene lening aanvragenInvesteringen aan de woning die tot doel hebben de energierekening omlaag te brengen zijn sowieso interessant. Ze verdienen zich op termijn terug. Zonnepanelen op het dak installeren voor goedkopere en schonere energie of de muren extra laten isoleren om opgewekte warmte zo lang als mogelijk binnen te houden vallen hier onder. Er kunnen wel aanzienlijke bedragen hiermee gemoeid gaan met. Een lening afsluiten om deze kostenbesparende verbouwingen te financieren wordt zelfs door de overheid aangeprezen.Waarom een groene lening?

De federale overheid heeft in 2009 de aanzet gegeven om leningen met een ecologisch karakter aantrekkelijker te maken voor de consument. Daar stelde zij via de banken een rentekorting van 1.5% op. Dit was weliswaar slechts een tijdelijke aanjager die ingaande 2012 niet meer van toepassing is. Gelukkig hebben de financiële instellingen het stokje overgenomen en bieden ze nu op eigen gezag groene leningen aan die een lagere rente kennen dan een normaal verbouwingskrediet.

Noot:
Voor groene leningen gebruiken de banken elk hun eigen benaming. Ecokrediet, energie en verwarming krediet, woonlening eco & protect en energy@home zijn hier een aantal van.

Waarom banken lagere rente (JKP) op een groene lening aanbieden.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het vaststellen van bankrente is het risico welke een lening met zich meebrengt. Bij een laag risico zijn banken uit concurrentie overwegingen bereid om met minimale rente genoegen te nemen. Het verlaagd risico dat groene leningen herbergen zit in de verlaagde energierekening die de verbouwing oplevert.

Als kredietnemer hou je maandelijks nu meer ruimte over in je budget om de lening terug te betalen en zul je minder geneigd zijn om een aflossing over te slaan. Gemiddeld ligt de JKP op groene leningen bij de banken momenteel 1.2% lager dan op normale renovatieleningen. De rentekorting is op de vrije markt nu dus haast evenveel als de destijds door de overheid geïntroduceerde subsidie.


Noot:
In België beslaat de energierekening van burgers gemiddeld 30% van de woonlasten.

Wanneer is een verbouwing ‘groen’.

Zodra de verbouwingen of investeringen specifiek gericht zijn om het energieverbruik van de woning omlaag te brengen worden deze als groen bestempeld. Je zult dit bij de aanvraag voor een groene lening uiteraard middels offertes en of facturen moeten kunnen aantonen bij de bank. De criteria zijn door het afvallen van de overheid niet langer aan wettelijke voorwaarden gebonden. De banken behouden zich het recht om een eigen inschatting te maken. In de praktijk blijkt hierbij weinig verschil te bestaan tussen de verschillende instellingen en worden verbouwingen als groen geclassificeerd wanneer ze voor minimaal 70% van de kosten het volgende omvatten.

  • De installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
  • Een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak.
  • Het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
Is een groene lening nog altijd interessant?