Dit zijn de aandachtspunten!

Uw bedrijfspand kopen in plaats van te huren heeft zeker zijn voordelen. We geven grif toe dat dit een grote investering betreft waar u zeker niet licht over gaat. Daartegenover staat dat deze aankoop niet alleen bij de expansie van een bestaande firma, maar ook voor beginnende ondernemers interessant kan zijn. Huren lijkt soms voordelig omdat u in dat geval niet meteen over een groot beginkapitaal dient te beschikken. De werken die u zelf dient uit te voeren zijn beperkt. In alle gevallen dient de eigenaar aan een aantal wettelijke verplichtingen te voldoen qua reparatiewerken en regulier onderhoud. Dat lijkt voordelig. Als eigenaar van uw eigen bedrijfspand dient u deze werkzaamheden zelf uit te voeren of hiervoor een aannemer aan te stellen. Dit kan werkelijk een grote hap uit uw zakelijk budget betekenen.  Daartegenover staat dat de maandelijkse huur wegvalt en dat een goed onderhouden pand elk jaar in waarde stijgt. Een bedrijfspand kan dus op lange termijn een goede investering zijn. Er zijn evenwel enkele aandachtspunten waar u rekening mee moet houden.

Het gewestplan:

Indien u een gebouw op het oog heeft dat geschikt lijkt om er uw bedrijf in te vestigen, dient u eerst en vooral na te gaan of u op die locatie een wel een zakelijke of industriële activiteit mag uitoefenen. Mogelijk is bestaat er ook een Bijzonder Plan van Aanleg of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dit kunt u online nagaan op de site geopunt.be

Het bodemattest

Wie een zakelijk pand verkoopt, heeft bij de verkoop de plicht om een bodemattest bij de akte bij te voegen. Zo weet u als koper of er in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden die de bodem potentieel kunnen vervuilen. Mogelijk gebeurde dit zonder de vereiste toestemming. Dit kan achterhaald worden door middel van een professioneel bodemonderzoek.

De erfdienstbaarheden

Voor u de koop van een bedrijfspand bezegeld is het belangrijk om te weten of het eigendom eventueel bezwaard is met een of meerdere erfdienstbaarheden. Voorbeelden hiervan zijn: een gemeenschappelijke muur of een doorgang die met buren wordt gedeeld om een pand te kunnen bereiken.

Wateroverlast

Ligt het bedrijfspand in een gebied dat risico loopt op wateroverlast? Dit is belangrijk om op voorhand te weten. Dit is zeker het geval indien u bepaalde activiteiten wilt uitoefenen. Vraag daarom altijd een vergunning aan om professionele activiteiten te mogen uitoefenen. Hierbij kunt u ook een watertoets laten uitvoeren.

Tegelijk huren en kopen

Het is mogelijk om uw bedrijfspand als privépersoon aan te kopen en het nadien zelf aan uw eigen bedrijf te verhuren. Zo bent u zowel huurder als verhuurder. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van het pand aan een andere firma te verhuren. Op die manier kunt u een gedeelte van de maandelijkse afbetaling recupereren. Bij deze constructie dient u wel rekening te houden met de hoogte van de huursom. Dit bedrag mag niet te hoog zijn. Indien dit het geval is, wordt het beschouwd als een soort van loon en niet langer als huurinkomsten.

Mogelijkheden zakelijk lenen bedrijfspand

Voor u een bedrijfspand aankoopt, is het noodzakelijk om stil te staan de financiering. Hierbij denkt u waarschijnlijk in de eerste plaats aan een lening die u afsluit bij de bank. Er bestaan echter nog andere vormen van zakelijke financiering. Als derde mogelijkheid kunt u ook beroep doen op subsidies van de overheid. Hieronder vindt u louter ter info een opsomming van deze uiteenlopende mogelijkheden. Voor specifieke informatie kunt u terecht bij financiële experts en specialisten ter zake.

Meer informatie nodig omtrent de verschillende mogelijkheden van zakelijk lenen? Ga dan naar zakelijklenen.nl waarin alles rondom zakelijke hypotheken en alle vormen van zakelijk lenen worden uitgelegd.

Mogelijkheden zakelijke financiering door de bank

  • Banklening
  • Bankgarantie
  • Zakelijke hypothecaire lening
  • Kredietverzekering
  • Leasing

Andere vormen bedrijfsfinanciering

Interne financiering binnen het eigen bedrijf

In principe gaat het hier niet over een lening, maar gaat u in samenspraak met specialisten en experts bekijken hoe u meer uit uw bedrijf kunt halen en zo het te lenen bedrag kunt beperken of mogelijk zelfs    vermijden dat u geld dient te lenen.

  • Voorraadbeheer
  • Strakker opvolgen openstaande facturen
  • Herbekijken bedrijfsfilosofie

Geld lenen bij familie of vrienden

Het lenen bij vrienden en familie is algemeen bekend. Hierbij is het belangrijk dat uw lening de familiale banden niet schaadt en dat u vooraf een duidelijk en rechtsgeldig contract afsluit. Deze leningen worden meestal verstrekt voor beperkte bedragen en dus kleine ondernemingen.

Business Angels

KMO-financiering

Zakelijke crowdfunding

Factoring en debiteurenfinanciering

Bij deze vorm van financiering betaalt de bank of financiële instelling (de factor) de door u aangemaakte facturen voor uw klanten, zodat u nooit op uw geld dient te wachten. Uw bank gaat dit bedrag vervolgens incasseren bij uw klanten.

Reverse factoring

Bij deze vorm van factoring betalen uw zakelijke klanten hun openstaande facturen op zeer korte termijn zodat u nooit lang op geld dient te wachten.

Effectenbeurs

Ketenfinanciering

Microkrediet

Venture Capital Fund

Revenue based financing

Buitenlandse investeerders

Subsidies van de overheid

Hierbij is het belangrijk dat de missie van uw bedrijf aansluit bij de doelen van de overheid in kwestie. Uw zakelijke activiteiten dienen m.a.w. relevant te zijn. Meer informatie omtrent zakelijke leningen van de overheid vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl

  • Regionale overheden
  • Europese subsidies

Verschillende constructies zakelijke lening

Voor welke constructie u ook kiest, het is belangrijk om te weten dat alle opties zowel voordelen als nadelen hebben. Zo is het belangrijk om eerst op een rij te zetten wat u met het pand van plan bent. Verder zijn ook alle doelen die u met de aankoop van een gebouw voor ogen hebt van belang. Dit geldt zowel op korte, middellange als op lange termijn. De aankoop van een pand kan een alternatieve vorm van sparen zijn of extra inkomen genereren in de vorm van huur.

Voor en nadelen van het zakelijk aankopen van een pand

Voordelen:

Wie een bedrijfspand aankoopt op naam van de zaak kan deze aanzienlijke uitgave in de boekhouding afschrijven als een zakelijke investering. Deze afschrijving kunt u over meerdere jaren uitspreiden en zodoende kunt u hier ook gedurende meerdere jaren voordeel uit halen. Ook andere kosten zijn in principe aftrekbaar. Hierbij kunt u denken aan registratie-, BTW-, notaris-, reparatie- en architectenkosten. Ook de onroerende voorheffing en de kosten van uw zakelijke lening kunt u als uitgavepost ingeven op uw belastingaangifte.

Nadelen:

Indien u het als zakelijk aangekocht pand ook gebruikt voor privédoelen, zoals bijvoorbeeld bewoning, dan moet u rekening houden met het feit dat uw bedrijf optreedt als uw eigen huisbaas. Dit heeft als gevolg dat de fiscus dit aanziet als een voordeel waarover u belastingen dient te betalen. Deze worden berekend op basis van het kadastraal inkomen van het pand. Deze belastingen betaalt u als privépersoon en bijkomend onder de vorm van sociale zekerheidsbijdragen.

Indien u als privépersoon huur betaalt aan uw bedrijf, dan kunt u onder meer niet langer genieten van een teruggave van de betaalde BTW.  Wie als ondernemer huurinkomsten ontvangt uit een zakelijk pand, moet daar dan weer wel belastingen op betalen. Ook voor de successierechten is het noodzakelijk om te weten of u een zakelijk pand koopt of uw bedrijfsactiviteiten in een privépand uitoefent. U kunt het bedrijfspand beter nalaten aan uw kinderen in de vorm van aandelen dan het bijvoorbeeld in een schenking op te nemen. Dit laatste is fiscaal minder interessant. Indien uw bedrijf het zakelijke pand in de toekomst met winst verkoopt, dan dient u over deze winst belastingen te betalen.

Mengvormen van zakelijk en privé aankopen

Gemengde hypotheek

Wie een bedrijfspand op naam van een zaak aankoopt, kan de kosten van de hypotheek als een zakelijke investering inbrengen op de belastingaangifte van het bedrijf. Koopt u uw pand als een privéwoning, dan kunt u genieten van de voordelen van het langetermijnsparen en dit als dusdanig aangeven op uw aangifte voor de personenbelasting. Zo is het mogelijk om een bepaald deel van de woning als zakelijk te beschouwen en een gedeelte als privé.

EEN BEDRIJFSPAND KOPEN?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *