Naast de wettelijk verplichte brandverzekering bieden Belgische verzekeringsmakelaars aan hun klanten een uitgebreide polis aan dat ook alle bijkomende kosten op juridisch gebied vergoed. Deze verzekering genaamd “Alle Bouwplaats Risico’s” (ABR-polis) gaat veel verder dan een brandverzekering. Zo is alle berokkende schade gedekt en hoeft u zich eveneens geen zorgen te maken over de kosten die rechtszaken en/of juridisch advies met zich meebrengen.

Welke schade wordt niet gedekt door uw brandverzekering?

Indien u al langere tijd in goed afgewerkt huis woont, dan heeft u geen nood aan verbouwingen of aan het uitvoeren van werken waarvoor u een aannemer dient in te schakelen. Zeg echter nooit, nooit! Ook al is uw woning geheel in orde, toch kan het zijn dat u op termijn genoodzaakt bent om verbouwingen te laten uitvoeren of een uitbouw te laten plaatsen. Sommige dingen in het leven zijn immers onvoorspelbaar. Tijdens een verbouwing of het uitvoeren van een aanbouw, wordt uw huis wellicht een tijdelijke bouwwerf. Dit brengt onverwachte risico’s met zich mee die niet worden gedekt door uw reguliere brandverzekering. Voorbeelden hiervan zijn verbouwingen die maken dat uw huis nadien in waarde stijgt. En welke zijn dat niet?

Verder is een bijkomende verzekering ook een aanrader indien u werken laat uitvoeren die bouwtechnisch en structureel een belangrijke invloed hebben op het geheel van uw eigendom. Het weghalen of bijzetten van muren en het plaatsen van steunbalken zijn goede voorbeelden van werken die een bijkomend risico inhouden. Een ongeluk zit dan letterlijk in een klein hoekje. Wie in de verre of nabije toekomst aan verbouwen denkt, doet er omwille van deze reden, goed aan om nu al contact op te nemen met zijn of haar verzekeringsmakelaar om meer informatie in te winnen over de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) of toch tenminste na te laten kijken of uw huidige brandverzekeringspolis de mogelijke calamiteiten dekt.

ABR-polis woning afsluiten

Dit doet u het best ruim voordat de werken beginnen. Zo weet u op voorhand of u een ABR-verzekering dient te nemen of niet. De kans dat u echt schade krijgt of berokkent door verbouwingswerken te laten uitvoeren, is natuurlijk vrij gering. Echter is het voornaam om vooraf aan de verbouwing uw verzekeringen te laten doorlichten of een bijkomende ABR-polis af te sluiten. Enkel zo bent u er zeker van dat u voor alle gebeurlijke gevolgen van ongevallen gedekt bent. Op het moment dat er zich een ongeluk met schade voordoet, is het namelijk te laat om nog een verzekering af te sluiten!

!Sluit de ABR-verzekering af VOORDAT men begint met de werken!

Het is eveneens aan te raden toch een ABR-verzekering af te sluiten ook al heeft de aannemer reeds een ABR-verzekering. De reden hiervoor is:

  • Dat er al voorvallen geweest zijn dat bij aanvang de aannemer inderdaad een ABR-polis had maar deze niet meer heeft betaald. De bouwheer is dan niet meer gedekt.
  • Ook bij een faillissement van de aannemer wordt het moeilijk je op deze polis te verhalen.
  • De polis die door de aannemer wordt afgesloten denkt niet alles en is niet volledig gelijk met een ABR voor particulieren.

Welke bijkomende dekking biedt een ABR-polis?

Het is quasi onmogelijk om alle incidenten die zich op een bouwwerf kunnen voordoen op een rij te zetten. Voorbeelden zijn er echter genoeg. Zo kan een wankele ladder of stelling onverwacht omvallen omdat er iemand er per ongeluk tegenaan loopt. In het geval dat er op dat moment niemand op de stelling staat, is de schade meestal beperkt tot het materiële. Anders is het wanneer er bij dit voorval mensen betrokken zijn die zich op dat moment op of nabij de stelling of ladder bevonden. Behalve dit soort van arbeidsgerelateerde ongevallen, moet u ook rekening houden met feiten van criminele aard. Hierbij denken wij aan diefstal van bouwmaterialen of gereedschappen. In het geval dat u vooraf een ABR-verzekering hebt afgesloten, kunt u vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. Deze polis kunt u nog het best vergelijken met de omniumverzekering die u meestal bij de aankoop van een nieuwe wagen afsluit.

Wie worden verzekerd door deze ABR-verzekering?

Het grote voordeel van een ABR-polis is dat deze niet alleen de opdrachtgever van de bouwwerken verzekert, maar ook alle betrokken partijen die aan de werken of aan de opdracht meewerken. U als eigenaar bent dus niet de enige verzekerde. De polis alle bouwplaatsrisico’s verzekert eveneens alle andere betrokkenen in het project. Op deze manier zijn ook het aannemersbedrijf met alle arbeiders, het architectenbureau en bij uitbreiding alle professionals die bij uw particulier project betrokken zijn mee verzekerd door uw ABR-verzekering.

Het maakt niet uit wie de materiële schade veroorzaakt, want alles is gedekt door deze polis. Hierdoor kan er nooit een dispuut ontstaan over wie nu verantwoordelijk is voor het schadegeval, want alle betrokkenen zijn evenwaardig verzekerd door één polis. Zo vermijdt u alvast bijkomende juridische geschillen. Deze zijn niet alleen vervelend, maar kunnen u ook veel tijd en geld kosten. Dit kunt u er tijdens een verbouwing alvast niet bij hebben!

Wat verzekert een ABR-polis niet?

Hierboven vermelden we dat alle professionals die meewerken aan uw project mee verzekerd worden door uw ABR-polis. Het is echter belangrijk om weten dat hiermee wordt bedoeld. Tot hiertoe kunt u enkel materiële schade verhalen op een ABR-verzekering. Deze polis betaalt geen schadevergoeding uit in geval er iemand gewond raakt tijdens uw verbouwingsproject.

ABR verzekering dekt geen stoffelijke schade aan personen

Waarom is een ABR-verzekering dan interessant?

Een ABR-polis afsluiten is een aanrader wanneer u voor uw bouw- of verbouwproject meerdere bedrijven of professionals de werken laat uitvoeren. U blijft de eindverantwoordelijke. In principe bent u verantwoordelijk voor al het werk dat deze verschillende bouwbedrijven ieder afzonderlijk uitvoeren. In de meeste gevallen voeren deze bedrijven niet allemaal tegelijk hun werkzaamheden uit. Dit wil in de praktijk zeggen dat u kans loopt dat het werk van het ene klusbedrijf schade kan oplopen tijdens het uitvoeren van een ander deel van de verbouwing. Om als eindverantwoordelijke hier niet voor te hoeven opdraaien, sluit u een ABR-verzekering af.

U doet alles liever zelf?

De meeste Belgen zijn met een baksteen in de maag geboren. Bij sommige landgenoten gaat dit zover dat zij zelf alle touwtjes in handen nemen en alle werken aan hun woning zelf wensen uit te voeren. Dit is zeker toegestaan, met dien verstande dat u zich natuurlijk aan alle wettelijke bepalingen voor de kwaliteit van een woning en de installaties houdt. Wie alles zelf doet, is en blijft de eindverantwoordelijkheid dragen. Omdat er in dit geval geen andere partijen of externe partners aan te pas komen, is het nemen van een ABR-polis geheel nutteloos. Schade die je zelf veroorzaakt, zal de verzekeringsmaatschappij niet uitbetalen. Hetzelfde principe is van toepassing als je in zee gaat met een aannemer die alle uit te voeren werken zelf doet. In dit geval is dit bedrijf gedurende de hele duurtijd van de werken de enige verantwoordelijke, en dient het zich hiervoor zelf te verzekeren. Bij het einde van de werken bent u terug verantwoordelijk. In deze gevallen volstaat uw brandverzekering.

Verschillende soorten ABR-polissen

Net zoals voor andere verzekeringen geldt dat er verschillende soorten ABR-polissen bestaan. Er bestaat een basisverzekering die bouwmaterialen en inbouwtoestellen verzekert. Hierbij worden constructies zoals stellingen die nodig zijn om de werken mogelijk te maken ook inbegrepen. In de basisverzekering zijn gereedschappen en apparaten die gebruikt worden om de verbouwing uit te voeren of om de toestellen te plaatsen, echter niet inbegrepen. Hiervoor dient u een aanvullende verzekering te nemen.

Prijs ABR verzekering

De prijs van de ABR verzekering hangt af van verschillende factoren. Voor de prijsbepaling zal u een vragenlijst dienen in te vullen en deze door te geven aan uw verzekeringskantoor. Belangrijke vragen die de prijs zullen beïnvloeden zijn voorbeeldvragen omtrent:

  • open of gesloten bebouwing: De prijs van de verzekering zal hoger liggen bij een gesloten bebouwing omdat de kans op schade aan derde hoger is.
  • type funderingen die gelegd worden. Bij een rijwoning kan het zijn dat de architect beslist een ondergrond uit te graven een een deel van de funderingen te plaatsen onder de muren van de buren. Dit brengt een verhoogt risico met zich mee.
  • uitgraven van kelder.
  • etc.
Funderingen onder steunmuren buren

Last but not least: nogmaals lichamelijke schade wordt nooit vergoed door een ABR-verzekering. Hiervoor dient u een andere polis aan te schaffen!

Bron: www.netto.be/tijd.be

Een ABR-polis voor elke bouwplan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *