Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property WPAlchemy_MetaBox::$skip_admin_head is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/easy-pricing-tables/includes/wpalchemy/MetaBox.php on line 419

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_pro is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 89

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_metaurl is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 108

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$pprshowcols is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 110

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_first_install is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 112

Deprecated: Creation of dynamic property quick_page_post_reds::$ppr_newwindow is deprecated in /home/u156544p146694/domains/lenengeld.eu/public_html/wp-content/plugins/quick-pagepost-redirect-plugin/page_post_redirect_plugin.php on line 1593
Disclaimer - Lenengeld.eu

Disclaimer voor de website lenengeld.eu

Algemeen

Lenengeld.eu, hierna te noemen Lenengeld.eu, verleent u hierbij toegang tot lenengeld.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Lenengeld.eu en derden zijn aangeleverd. Lenengeld.eu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Lenengeld.eu geeft geen persoonlijk advies aan gebruikers van deze website. Noch worden er gebruikersgegevens gevraagd die worden bewaard (tenzij cookies – zie cookiebeleid) of doorgegeven aan een derde partij. Wanneer u interesse toont in één van de Kredietverstrekkers, wordt u automatisch via een link, doorgestuurd naar de betrokken partij zonder dat wij daar verder tussenkomst in hebben.

Er bestaat een mogelijkheid om via e-mail of via het contactformulier met ons contact op te nemen. Doch wij zullen nooit financieel advies verlenen betreffende de vermelde kredietverstrekkers op onze site, noch zullen wij persoonlijke informatie opvragen of bijhouden. Wij kunnen daarbij ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor verkeerdelijk advies, miscommunicaties of ontevredenheid van contracten die door de kredietverstrekker met de klant worden afgesloten. Wij krijgen ook geen informatie hieromtrent.

Alle info die op deze website wordt verschaft, is op basis van de info die de kredietverstrekkers zelf verschaffen op de desbetreffende website of websites die hieraan gerelateerd zijn. Lenengeld.eu spreekt zich nooit uit welke dienst de beste, de goedkoopste, de voordeligste of meeste dienstverlening verschaft. Wij leveren enkel objectieve informatie over de desbetreffende kredietverleners die de gebruiker op elk moment zelf kan bekomen door opzoeking op het internet en desbetreffende websites.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de beheerder van Lenengeld.eu. Voor correctie informatie, wordt u doorverwezen naar de desbetreffende kredietverstrekker.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Lenengeld.eu oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Lenengeld.eu zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voorkom onnodige misverstanden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lenengeld.eu en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lenengeld.eu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Geen enkele van de afgebeelde personen op deze website, zijn verbonden of hebben enige link met de site lenengeld.eu.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van onze Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Onze Disclaimer kan ten aller tijden gewijzigd worden.