Wie denkt aan een online woonkrediet afsluiten, is niet langer beperkt tot de twee online banken die deze mogelijkheid al eerder aanboden. We hebben het dan over de Keytrade Bank en over Hello Bank. KBC is de eerste traditionele grote bank die nu ook deze manier van een woonkrediet afsluiten aanbiedt.

Digitaal woonkrediet KBC

Het is als koper van een woning nu zelfs mogelijk om alles zelf te regelen. U hoeft zelfs geen persoonlijke adviseur meer te raadplegen indien dit niet nodig is. De consument kan zelf volledig de touwtjes in handen nemen. U kunt van nu af aan zelf de simulatie maken en zelfs het contract voor de lening van de aankoop van uw woning helemaal zelf afronden.

Wie thuis is in de financiële sector zal hier ongetwijfeld geen problemen mee hebben. We stellen ons de vraag of dit echter ook geldt voor de doorsnee consument. Het simuleren van een lening maakt bij de meeste banken al deel uit van de service die u mag verwachten van online banking. Keytrade Bank en Hello Bank gingen evenwel nog verder en gaven als eerste de consument de mogelijkheid om zelfstandig het contract op te stellen en af te sluiten.

Digitaal woonkrediet in de praktijk

In de praktijk voert u als klant de simulatie uit via KBC Touch of KBC Mobile. Hierbij moge duidelijk zijn dat de bank volledig op de hoogte is van uw financieel profiel. Zo bestaat er direct klaarheid over de haalbaarheid van de lening die u op deze manier afsluit. U hebt dan wel geen direct contact met een adviseur of met een dossierbeheerder, maar u kunt wel degelijk beroep doen op de expertise van een specialist van KBC Live. Binnen de 10 minuten weet u waar u aan toe bent en wordt uw simulatie beoordeeld. De specialist geeft zijn fiat voor uw simulatie op basis van uw dossier bij de bank. Eens dit gebeurd is, is de keuze aan u of u verder online werkt of toch liever een dossierbeheerder in een kantoor bezoekt.

Voordelen

Een digitaal woonkrediet afsluiten gaat snel. U kunt direct een realistisch bod uitbrengen op de door u bezochte woning. Zowel u als de verkoper zijn meteen zeker dat u kredietwaardig bent. Een derde troef is dat u niet gebonden bent aan de kantooruren. U kunt nu een woonlening afsluiten waar en wanneer u dat het beste past. Bovendien werken sites zoals Immoweb samen met online banken zoals Keytrade Bank. Dit werkt drempelverlagend. Tegelijk zijn er onmiskenbare voordelen zoals het wegvallen van de soms verplichte schuldsaldoverzekering of het moeten afnemen van verzekeringsproducten om van voordeligere voorwaarden te kunnen genieten bij het afsluiten van een lening voor een woonst.

Nadelen

Hoewel KBC er prat op gaat dat alles op dezelfde manier verloopt als in een kantoor, is dit in werkelijkheid niet altijd het geval. Online woningkredieten garanderen niet de beste voorwaarden. Het grootste nadeel is, dat indien dat bij uw lening het geval is, een online woonkrediet niet opnieuw onderhandeld kan worden op een kantoor. Bovendien is lang niet iedereen klaar voor mobiel bankieren. Slechts 53% van alle Belgen doet dit momenteel. In de leeftijdsklasse van 55 jaar en ouder daalt dit zelfs naar 38%. Bovendien gaat het bij het afsluiten van een hypothecaire lening over een aanzienlijk bedrag. Het is logisch dat een meerderheid van de bevolking hier wat huiverig tegenover staat.

Online vergelijkingstools

Waar de bevolking wel positief tegenover staan zijn online vergelijkingstools die u nu al online kunt vinden. Deze tools vertonen raakpunten met de nu reeds bestaande simulatoren voor woonkrediet van de bestaande online banken. De vergelijkingssites worden wel op prijs gesteld door de consument. Vaak posten leden van dergelijke forums aan welke voorwaarde zij hun woonlening konden afsluiten.

min.max.rente
Hypotheken.be12500 euro400,000 euro2,40%Hypotheekwinkel.be
onafhankelijkadvies.beop aanvraagop aanvraagop aanvraagHypotheek 2e woning

De spelers: Keytrade Bank, Hello Bank en KBC

Voor u in zee gaat met één van de drie aanbieders van digitale woonkredieten, is het belangrijk dat u de verschillen kent tussen de digitale, mobiele manier van werken en de traditionele woonleningen. Traditionele banken lokken potentiële ontleners door hun rentevoet duidelijk zichtbaar te maken aan het raam of de ingang van het bankkantoor. Dit wil evenwel niet zeggen dat het onmogelijk is om van deze voorwaarden af te wijken. Meestal krijgt u, na enig onderhandelen, betere voorwaarden. Bij Keytrade Bank is dat onderhandelen niet nodig. Deze aanbieder geeft u meteen de laagst mogelijke rentevoet, zonder dat u daarvoor moet marchanderen. Het afnemen van verzekeringsproducten heeft geen invloed op de voorwaarden voor een woningkrediet. Keytrade Bank kan u daarbij wel helpen, maar u wordt door deze aanbieder niet onder druk gezet. Zij werken samen met Ethias en met Cardif om verzekeringsproducten te kunnen aanbieden, maar dit houdt geen verplichting in voor u als consument.

Aanbieders KBC en Hello Bank werken dan weer wel met de klassieke formule die ervoor zorgt dat het afsluiten van een schuldsaldoverzekering en combineren van verzekeringsproducten een woonlening voordeliger maakt. Daar bovenop bestaat ook de mogelijkheid om uw loon via doorlopende opdracht op de rekening van de kredietverstrekker te laten storten. Hello Bank brengt in dat geval 50 basispunten in mindering en KBC 30. (1 basispunt betekent 1/100ste van een percent.)

Variabele rente

Keytrade en Hello Bank werken met een vaste rentevoet. Bij Keytrade bedraagt deze 1,33% bij een lening met een looptijd van 20 jaar. Hierbij is het belangrijk dat u minstens 20% van het geleende bedrag zelf bezit. U kunt dus maximaal 80% van de koopsom lenen bij deze aanbieder. Bij Hello Bank bedraagt de vaste rente tussen 1,29% en 1,79%. Het rentepercentage is hier afhankelijk van het verleende tarief. KBC is op dit punt minder transparant. Deze aanbieder vermeldt enkel het standaardtarief voordat de eventuele onderhandelingen beginnen: 2,96%.

Administratiekosten en goedkeuring

Bij Keytradebank zijn de administratiekosten nihil. Hello Bank vraagt hiervoor €350. KBC is het duurst op dit vlak met een maximum van €500. Wat betreft simulaties: deze zijn snel opgesteld. Bij Hello Bank zijn deze een week geldig. Bij Keytradebank twee weken. De tijd waarbinnen uw leningaanvraag goedgekeurd is kan zeer verschillen. Keytradebank is het snelst. Hier hebt u binnen de twee dagen zekerheid. Bij Hello Bank duurt de wachttijd tot 6 dagen. Op dit punt werkt KBC het snelst. Deze bank deelt binnen 10 minuten mee of uw leningaanvraag is goedgekeurd of niet. Bij de goedkeuring neemt deze bank 3 factoren mee: het risico, uw klantprofiel en uw bestaande financiële producten. Bij KBC beslist u na de goedkeuring of u verder online wil werken of beroep wilt doen op de expertise van uw plaatselijk kantoor. Een digitaal woonkrediet is bij KBC alleen mogelijk voor bestaande klanten die in loondienst werken. Aan een aanbod voor zelfstandigen en nieuwe klanten wordt evenwel gewerkt.

KBC als nieuwe aanbieder van digitale woonkredieten

KBC is een relatief nieuwe aanbieder van digitale woonkredieten. Hierbij stelt deze traditionele bank vast dat al een kwart van de klanten een dergelijk krediet aangaat en dat 75% van de klanten weliswaar op de klassieke manier tewerk gaat, maar al wel het contract digitaal ondertekent. Bij deze kredietinstelling wordt de traditionele manier van werken behouden. Tegelijk gaat deze bank wel mee in het digitale verhaal. Hierbij is het volgens KBC belangrijk de wens van de consument te volgen. De klanten geven hier aan hoever ze willen gaan en of ze klaar zijn voor een “digitale revolutie”. KBC is verkozen tot Bank van het Jaar in 2019 en heeft een sterke reputatie hoog te houden. De simulatie van het voorstel gebeurt op maat van de klant en wijkt niet af van dat van een consument die zijn of haar lening in een fysiek kantoor aanvraagt.

Getest en goed bevonden

Voor KBC startte met het aanbieden van digitale woonkredieten werd de mobiele app uitvoerig getest. De applicatie werd aangeboden aan 6000 bestaande klanten van de bank. Van deze groep vroegen ongeveer 1500 mensen een simulatie aan. Ongeveer 400 onder hen gingen ook echt een digitaal woonkrediet aan.

De andere banken?

Nu KBC als een van een bekendste traditionele banken succesvol startte met het aanbieden van digitale woonkredieten, kunnen de andere grote spelers niet anders kan volgen. Recent ontwikkelde Belfius de digitale tool Jaimy waarmee woningleningen digitaal kunnen worden gesimuleerd en ondertekend.

Meer informatie over hyptoheken?

Digitaal woonkrediet afsluiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *