JKP berekenenJaarlijks kostenpercentage

Geld halen is rente betalen. Maar hoeveel rente betaalt u eigenlijk wanneer u een lening afsluit of wat is het jaarlijks kostenpercentage? Dat is niet altijd zo duidelijk. Want sommige kredietverstrekkers vermelden geen jaarlijks kostenpercentage maar geven enkel het bedrag op dat u maandelijks zal moet afbetalen voor de lening. Niet eenvoudig wanneer u wil gaan vergelijken met het aanbod van uw bankier.

Rekenmachine

Laat ons vertrekken van een voorbeeld. In een krediet-advertentie van een kredietmakelaar ziet u een aanbod voor een lening van 20.000 euro (L) terug te betalen in 84 maandelijkse (n) aflossingen van 312,08 euro (A). Maar u zou de kost van dat krediet graag uitgedrukt zien als maandelijks lastenpercentage (mlp). Want anders kan u onmogelijk vergelijken met het voorstel van uw bankier.

JKP
JKP

Om te beginnen berekent u het totale bedrag aan interesten dat u moet betalen als u op het voorstel ingaat. Dat is eenvoudig te berekenen. U vermenigvuldigt het aantal aflossingen (n=84) met het bedrag per aflossing (A=312,10 euro) en daarvan trekt u de geleende som (L=20.000 euro) af. De uitkomst die u dan krijgt, deelt u door het ontleende bedrag (L=20.000 euro) en dat cijfer deelt u op zijn beurt door het aantal aflossingen (n—84). Om het getal uit te drukken als percentage, vermenigvuldigt u het met 100. Daarmee heeft u het maandelijks lastenpercentage (mlp) berekend.

(312.10x 84) -20.000 x100/20.000x84x100 = 0,37%

of (A x n) – L/Lxn x 100 = mLP

Concreet betekent een maandelijks lastenpercentage van 0,37 procent dat u elke maand (0,37 x 20.000) /100 of 74 euro interest betaalt bovenop de kapitaalaflossing van 238,10 euro (20.000/84). De interesten bedragen dus ongeveer een vierde van de totale terugbetaling. Of met andere woorden: door uw aankoop met eigen geld te financieren, spaart u hier een vierde van de betaalde prijs uit.

 

Jaarlijks kostenpercentage

Maar hiermee is uw probleem nog niet van de baan. B: een ander bankier krijgt u namelijk een kredietvoorstel waarbij enkel het jaarlijks kosten percentage wordt L opgegeven. Hoe gaat u dat vergelijken? Wil u het maandelijkse lastenpercentage omrekenen naar een jaarlijkse rentevoet: dan dient


u het maandelijks lastenpercentage in eerste instantie te vermenigvuldigen met 24 x het aantal aflossingen. Vervolgens deelt u de uitkomst door het aantal aflossingen plus één.

dus: 0.37 % x 24 x 84/85 = 8,77 %

of algemeen: mlp x 24 x n/(n+1) = r

 

Algebra

Mits een beetje algebra kan u de formules nu ook andersom gaan toepassen en bijvoorbeeld een jaarlijkse rentevoet omzetten in een maandelijks lastenpercentage. U krijgt daarvoor volgende formule:

mlp = rx (n + 1)/24 xn

Of u kan nu ook gaan uitrekenen welk bedrag u elke maand op tafel zal moeten leggen wanneer u enkel het maandelijkse lastenpercentage kent. Dat kan u met volgende formule:

A= mlp/100 x L + L/n

Deze laatste formule is erg leerrijk. In het eerste stuk berekent u hoeveel interest u elke maand moet betalen. Het tweede stuk geeft weer welk kapitaal u elke maand aflost.

In principe moet in de cijfers waarmee hierboven wordt gespeeld alles vervat zitten. Bijkomende dossierkosten aanrekenen mag niet meer. Vroeger gebeurde het wel eens dat extra hoge dossierkosten werden aangerekend ter compensatie van een zeer scherp en concurrentieel rentetarief waarmee men een klant probeerde te verblinden. Maar dat is nu niet meer mogelijk. Het opgegeven jaarlijks kostenpercentage moet alle kosten omvatten. Rekent een maatschappij toch nog bijkomende dossierkosten aan, dan kan u de rechter verzoeken de lening te annuleren. U moet dan enkel het ontleende bedrag terugbetalen, interestloos en ongeacht de tijd die verstreken is sinds de leningovereenkomst werd gesloten.

Banken vergelijken d.m.v. JKP

Vergelijk de verschillende kredietverstrekkers en zo ook de kostenpercentages per bank.

De Leningmakelaar
€100.000 / Maximaal
8.5 klantenbeoordeling
30 leningen vergelijken
minimale voorwaarden
Vanaf 1000 euro!
Kredietspotter
€75.000 / Maximaal
8.3 klantenbeoordeling
Boetevrij aflossen
Online berekenen