Toen de crisis begon

In 2007 wanneer de crisis effectief begonnen is, bedroeg de totale globale schuld over de hele wereld ongeveer 70 triljoen dollar. Ondertussen is die globale schuld toegenomen tot 100 triljoen dollar. Dat is 40 procent meer dan in 2007. Er werd ons verteld dat er een kleine recessie zou plaatsvinden die zich snel weer ging stabiliseren. Dat is spijtig genoeg niet het geval. Maar hoe is die crisis nu ontstaan? Hiervoor dienen we enkele zaken uit te leggen: begrotingstekort, financieringstekort en EMU.


We spreken van een begrotingstekort wanneer de uitgaven van de staat grote zijn dan de inkomsten. Het financieringstekort wordt berekend als volgt: begrotingstekort – aflossing van de staatsschuld.

Dit betekent:

  • 100 miljard uitgaven
  • 90 miljard inkomsten
  • 5 miljard aflossing

————————————————

Dan hebben we 5 miljard financieringskost.

Dat geld gaat de staat opnieuw moeten lenen in het buitenland.

Het financieringstekort staat gelijk aan de toename van de staatsschuld. Aangezien er dus in de praktijk niets wordt afgelost aan staatsschulden, zullen de schulden dus alleen maar toenemen.

Om deze schuld te financieren, geeft de Nederlandse staat staatsobligaties aan de bevolking waarvoor je ongeveer 4% rente ontvangt. In dit geval betreft het een enkelvoudige rente. U ontvangt dus 4% interest jaarlijks op het bedrag dat u uitgeleend hebt. Dus geen rente op rente. Dat is dan goedkoper dan dat de staat in het buitenland geld moet gaan halen. Maar die 4% is nu serieus overdreven. Nu krijgt men er 1% tot 1,5% voor. Een leuke meerwaarde voor de staat.

EMU

EMU staat voor Economische Monetaire Unie. Dat wil zeggen dat alle landen die in de EMU zitten een gemeenschappelijke munt hebben. In dit geval de Euro. Om lid te mogen worden van de EMU zijn er enkele voorwaarden die moeten voldoen worden. We noemen dit ook de EMU normen:

  1. Financieringstekort < 3% BBP (Bruto Binnenlands product)
  2.  Staatsschuld < 60% BBP

Uit enkele statistische gegevens komt weer naar boven dat Spanje, Griekenland, Ierland, Frankrijk en Italië deze normen niet halen en dus in de problemen zitten. Nederland en België doen het iets beter maar behoren tot de risico landen. Dit is de reden waarom regeringen dienen te besparen, wij als burger meer belastingen  moeten betalen en minder voordelen hebben. De EMU normen moeten behaald worden. Het is dus eigenlijk de schuld van de staat waarom wij in een soort crisis belanden.


Noorwegen daarentegen springt er flink bovenuit en doet het goed. Zij hebben een begrotingsoverschot. Mogelijk heeft dit te maken dat zij als enigste Europese land aardolie in de grond hebben zitten.

Maar wat heeft die staatsschuld nu met ons te maken?

Miserie index

Wanneer we de miserie index bekijken, is het duidelijk dat het in Europa niet zo goed gaat. Behalve Duitsland heeft zijn miserie index stabiel kunnen houden. Maar de crisis heeft hard toegeslagen bij Spanje en Griekenland (zie figuur beneden). Hierbij horen maar niet weergegeven ook Italië, Ierland, Portugal en groot Brittannië.

Miserie index
Economische crisis in Europa

Die schuld is grotendeels te wijten aan de veel grotere uitgaven dan de rest van Europa.

De werkloosheid in Europa

Gelijklopend aan een crisis is meestal een stijging van de werkloosheid voelbaar. Ook hier geven we enkele cijfers die afkomstig zijn van The Guardian. Wanneer we België en Nederland met elkaar vergelijken, zien we dat de werkloosheid in België forser gestegen is dan in Nederland. In Griekenland en Spanje is de werkloosheid het meest gestegen.

 

Werkloosheid
Werkloosheid in Europa

Wel zien we hier weer dat Duitsland het minst beïnvloed is op het gebied van zowel de miserie index als op de werkloosheid.


De Nationale staatsschuld

Ook over de nationale staatsschuld valt zeker iets te vertellen. Ierland, Spanje, Griekland en de UK zijn de koplopers van de grote staatsschuld. Wanneer we België met Nederland vergelijken, heeft Nederland een grotere staatsschuld dan België. Wat dan wel weer opvalt is dat Zweden, Etonia/Estland en Hongarije hun uit de staatsschuld bevrijd hebben.

Nationale staatschuld
Europese staatsschuld

Op dit moment stijgt de staatsschuld van Nederland met 480 euro per seconde. Voor België is dat 507 euro per seconde. Een interessante website waar je info over de staatsschuld kan terugvinden is: www.staatsschuldmeter.be. België is in ieder geval een inhaalmaneuver aan het maken wat betreft de schuld t.o.v. België. Op dit moment staat België met 388 miljard staatsschuld nog achteraan op Nederland die een totale schuld heeft van 460 miljard euro.

Het nadeel van zo’n hoge staatsschuld is dat we telkens meer en meer rente moeten betalen op die schuld. Op die manier moet het land meer en meer geld gaan lenen in het buitenland. Zo komen we dus in een vicieuze cirkel terecht van lenen en bijlenen. Wat wij niet mogen bij de banken, mag de staat dus wel. Dat zijn miljarden euro’s die elke jaar verdwijnen en niet kunnen gebruikt worden voor scholen, wegen en ziekenzorg.

De relatie tussen de staatsschuld en de banken