Een verzekering voor motorvoertuigen omvat zowel de autoverzekering als de bromfietsverzekering. In dit artikel bespreken we in het kort de burgerlijke aansprakelijkheid voor de autobestuurder en welke factoren belangrijk zijn voor het kiezen van de juiste verzekering.

Wanneer een verzekering voor motorvoertuigen afsluiten?

Wanneer u een motorvoertuig bezit die u in het verkeer wil gebruiken zoals een auto, een vrachtwagen, een bromfiets of een motorfiets dan is het wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering zal de schade aan derden vergoeden indien u bij een ongeval betrokken bent.

Autoverzekering?

Natuurlijk is het interessant verzekeringspremies met elkaar te vergelijken maar belangrijker is om de waarborgen die in uw polis geïncludeerd zijn te vergelijken. Volgende waarborgen zitten vervat in de autoverzekering maar u bent niet verplicht om ze allemaal te nemen:

 • rechtsbijstand
 • burgerlijke aansprakelijkheid (enige verplichte polis)
 • polis bestuurder
 • kleine omnium
 • omnium
 • bijstand

U hebt slechts één verplichte verzekering nodig namelijk de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die de tegenpartij zal vergoeden indien u aansprakelijk bent voor het ongeval. De rechtsbijstand zal u erbij helpen om de schade te verhalen op de tegenpartij wanneer:

 • de tegenpartij aansprakelijk is
 • er betwisting is over de schadevaststelling
 • er betwisting is over de aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

De zwakke weggebruiker

Onder zwakke weggebruikers wordt verstaan voetgangers, fietsers of de inzittende van een voertuig. De schade aan een “zwakke weggebruiker” heeft een belangrijke invloed op de vergoeding van de letselschade wanneer u in een ongeval betrokken bent als bestuurder van een motorvoertuig. Deze dient steeds vergoed te worden door uw aansprakelijkheidsverzekering, zelfs indien u niet aansprakelijk bent voor het ongeval. De zwakke weggebruiker wordt dus steeds vergoed.

Een mogelijke uitzondering hierop is wanneer het ongeval opzettelijk veroorzaakt wordt door de zwakke weggebruiker ouder dan 14 jaar. Hierdoor is de zwakke weggebruiker niet altijd in zijn recht. Hij wordt wel automatisch vergoed voor de letselschade die hij opgelopen heeft tijdens het ongeval. Dit wil dus zeggen dat u als zwakke weggebruiker nog altijd aansprakelijk kunt gesteld worden voor het ongeval. U dient dan de schade aan de tegenpartij te vergoeden en u dient alle materiële schade (fiets, kleding, materialen) die u hebt geleden, zelf te betalen.

Een modelovereenkomst voor burgerlijke aansprakelijkheid auto

Gelukkig zijn alle verzekeringsmaatschappijen wettelijk verbonden aan een modelovereenkomst, toch wanneer het over de verzekeringsvoorwaarden in burgerlijke aansprakelijk gaat. Zo legt de wet een minimumvergoeding op die de stoffelijke schade, schade door brand, rook en ontploffing vergoeden. Voor lichamelijk schade is de minimumvergoeding onbegrensd.

Bonus-malussysteem

Hoewel het bonus-malussysteem afgeschaft is, hebben de verzekeringsmaatschappijen een ander systeem ontworpen om chauffeurs met een schadevrij verleden, gunstigere premievoorwaarden aan te bieden. Uw schadeverleden blijft dus niet onbelangrijk.

Bij het afsluiten van een verzekering krijgt u nog steeds een graad (malus) toegekend die belangrijk is voor de premieberekening. Per ongeval vrij jaar, daalt u met een graad. Krijgt u een ongeval dan stijgt u met één graad.

Opgelet, voor zelfstandige ligt het systeem en de voorwaarden van burgerlijke aansprakelijkheid iets anders.
Bent u al zeer lang schadevrij, dan kan u een joker bekomen van uw verzekeringsmaatschappij. Dit is een systeem waarbij u na een ongeval het tarief van uw verzekering niet zal verhoogd worden. U zet bij wijze van spreken uw joker in. Opgelet, indien u van verzekeringsmaatschappij veranderd, kan het zijn dat u deze jokers verliest waardoor de voorwaarden toch niet meer zo gunstig liggen, ook al hebt u dan een goedkopere autoverzekering.

Heeft u altijd al met een leasewagen gereden maar u schakelt over naar een eigen wagen, vraag dan zeker een attest van “schadevrij rijden” aan. Die kan u dan voorleggen aan uw verzekeringsmaatschappij waardoor u gunstigere tarieven kan bekomen.

Kilometer polis

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden voordeligere polistarieven aan indien u minder dan 5000, 10000 of 12000 km per jaar rijdt. Let op, de verzekeringsmaatschappijen nemen niet automatisch het initiatief om deze kilometer regeling toe te passen.

De berekening van de burgerlijke aansprakelijkheid auto

Voor de berekening van de polis, stelt de verzekeringsmaatschappij een aantal vragen aan de bestuurder. Hierbij hebben leeftijd, woonplaats, beroep en rijervaring een belangrijke invloed op de berekeningen. De belangrijkste factoren zijn:

 • leeftijd
 • rijervaring in jaren
 • aantal jaren schadevrij rijden
 • beroep
 • woonplaats
 • gebruik auto voor beroepsdoeleinden
 • aantal km/jaar
 • is familie klant bij de verzekeringsmaatschappij
 • alle verzekeringen bij dezelfde maatschappij = totaalpakket
 • cursus defensief rijden

Daarnaast zijn er nog enkele andere factoren die een invloed hebben op de premie zoals het type voertuig waarmee u rijdt. Enkele voorbeelden zijn: 4×4 versie, cabrio, soort brandstof, het vermogen in kw, het aantal zitplaatsen, de catalogusprijs, de sportkenmerken van het voertuig enz.. Deze laatst vernoemde brengen meestal een premieverhoging met zich mee. Denk er dus tweemaal over indien u een cabrio koopt. Niet enkel zijn deze wagens duurder, u zult eveneens meer verzekeringsgelden betalen en in de meeste gevallen zal u ook meer taksen dienen te betalen voor dit type wagens.

Naast enkele belangrijke elementen, is de berekening van de polis deels subjectief en hangt dus af van maatschappij tot maatschappij. Indien u reeds lang tijd trouwe klant bent, zal u betere voorwaarden kunnen vast krijgen. Let wel op voor valse verklaringen want deze brengen op lange termijn zeker problemen met zich mee. Vergeet niet dat er ook zoiets bestaat als een zwarte lijst tussen de verzekeringsmaatschappijen. Eenmaal op deze lijst, kom je er moeilijk van af. Valse verklaringen of onjuiste gegevens kunnen uw polis nietig maken.

Een zeer bekend voorbeeld is wanneer ouders een polis nemen voor dochter of zoonlief op eigen naam. Dit heeft vooral te maken met het feit dat jongere niet makkelijk een polis vastkrijgen of deze meestal te duur zijn. Toch indien er zich een ongeval voordoet (zeker wanneer niet alle inzittende verzekerd zijn) kan dit serieuze problemen met zich meebrengen. Zorg in dit geval dat u voor een volledige polis gaat.

Aanhangwagen

Schade veroorzaakt door uw aanhangwagen zijn meestal standaard gedekt door uw autopolis. Kijk op uw verzekeringspolis of op de groene kaart. Kijk ook na hoeveel de lading mag bedragen. Meestal is dat tot 500 kg. Rijdt u met een grotere aanhangwagen of met een zwaardere lading, breng dan uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte.

Burgerlijke aansprakelijkheid auto

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *