Informatie over de Ambtenarenlening

De Ambtenarenlening is zoals gezegd een lening die beschikbaar is als u ambtenaar of semi-ambtenaar bent. Als ambtenaar werkt u voor de overheid (of staat ) en bent u in de positie om een leningen af te sluiten die wellicht goedkoper zijn dan andere leningen. Als ambtenaar biedt u de bank of kredietverstrekker een soort veiligheid of zekerheid in het terugbetalen van de lening. Doordat u als werknemer voor de staat over overheid werkt geniet u in zekere zin een voordeel omdat werken bij de overheid als een soort privilege wordt gezien.


Uit recent onderzoek is gebleken dat ruim 60% van de ambtenaren die een lening afsluiten minder problemen hebben met het terugbetalen van de lening. Dit onderzoek toont aan dat ambtenaren een betere betalingsmentaliteit hebben. Hierdoor bent u als ambtenaar een veilige investering voor een bank of kredietverstrekker. Omdat de bank voor u als ambtenaar geen actie op speciale regelingen hoeft te treffen kunnen zij u een voordeligere lening aanbieden.

Ambtenaren zijn veelal een stuk zekerder van hun baan dan de rest van Nederland. Ook wel wordt gezegd dat een baan bij de overheid een baan voor het leven is. Of u nu voor de reiniging werkt of een top functie voor de overheid vervult, een baan bij de staat of overheid wordt altijd als ”veilig” gezien. Het is daarom dat een bank of kredietverstrekker bereid is een lagere rente te rekenen voor een ambtenarenlening dan de overige leningen. De ambtenarenlening is niet zozeer een op zichzelf staande vorm van geld lenen. Het is een vrij nieuwe vorm van lenen die zich meer richt op een bepaalde doelgroep dan op een leenvorm.

informatie over de ambtenarenlening

Als u als ambtenaar geld wilt lenen is het aan te raden hiervoor eerst informatie in te winnen bij uw werkgever. Vaak zijn werkgevers bereid een onderlinge lening te verstrekken aan hun werknemers en hiervoor een regeling te treffen in de vorm van
een maandelijkse inhouding op het salaris. Als uw werkgever niet bereid is een dergelijke regeling overeen te komen, dan is het wellicht gunstig om eens naar een ambtenarenlening te kijken.

Voordelen en nadelen van de Ambtenarenlening

Voordelen


  • Lagere rente door de zekerheid die de overheid als uw werkgever biedt.
  • Lagere rente doordat ambtenaren een vertrouwder en beter terugbetalingsmentaliteit hebben

Nadelen

  • Niet voor iedereen geschikt, alleen ambtenaren, semi-ambtenaren of de partner van een ambtenaar komen in aanmerking voor een ambtenarenlening.
  • Als u geen (semi-)ambtenaar meer bent kunnen er andere voorwaarden gelden in de vorm van een hogere rente.
Ambtenarenlening
Getagd op: